Blog

Być dalej razem, ale jak?
22 marca 2014
Pracując od wielu lat z osobami uzależnionymi od różnych substancji, obserwuję pojawiający się dodatkowo problem dla osób będących w związku a mianowicie „Być dalej razem, ale jak?”
Program Terapeutyczny
15 listopada 2013
Tematyka prowadzonych zajęć:
1. Diagnozowanie
2. Zasady terapii (informacje zwrotne, komunikowanie się, moje miejsce w grupie)
3. Rodzaje i istota uzależnień, objawy osiowe uzależnienia
4. Głód – objawy, sposoby radzenia, dzienniczek głodu
5. Wyzwalacze zewnętrzne i wewnętrzne
6. Radzenie sobie z myślami o kontynuowaniu nałogowej czynności (np. Piciu)
7. Utrata kontroli
Dzień w Oazie
05 listopada 2013
7:30 – pobudka, gimnastyka, toaleta, ścielenie łóżek, sprzątanie
9:00 – śniadanie
10:00 – rozpoczęcie dnia
11:00-13:30 – praca własna (pisanie przewodnika, terapia indywidualna, filmy dydaktyczne, relaksacja)
13:30-14:30 – obiad
14:30-18:00/19:00 – Terapia Grupowa (konsultacje indywidualne)
18:00/19:00 – kolacja
20:00 – zakończenie dnia
20:30 – czas wolny
22:30 – cisza nocna (gasimy światła w pokojach)
Wsparcie po terapii

Każdy pacjent objęty jest rocznym wsparciem po terapii

Pomoc rodzicom pacjentów

Nieodpłatnie udzielana jest pomoc rodzinom pacjentów

Płatność ratalna

Istnieje możliwość płatności ratalnej

Partnerzy