Kategoria: Uncategorized

Pijak czy alkoholik? Czy jest między nimi jakaś różnica?

W naszym społeczeństwie nadużywanie alkoholu jest uznawane za wstydliwy problem i często traktowane jest za słabość zasługującą na potępienie. Osobę, która zbyt często zagląda do kieliszka, nazywamy często zamiennie określeniem pijak lub alkoholik i w obu przypadkach ma ono negatywny wydźwięk. Warto więc wiedzieć, że alkoholizm jest chorobą wymagającą leczenia tak samo jak inne przewlekłe schorzenia, natomiast pijaństwo jest zamiłowaniem do trunków, które można akceptować lub nie. A jak odróżnić alkoholika od pijaka? Odpowiedź znajdziesz poniżej!

Pijak pije, bo lubi – alkoholik, bo musi

Powyższe stwierdzenie najprościej opisuje różnicę między pijakiem i alkoholikiem, jednak w sposób bardzo uogólniony. W obu przypadkach mamy bowiem do czynienia ze zjawiskiem nadużywania alkoholu, które wiąże się z częstym spożyciem napojów wysokoprocentowych, a nierzadko także upijaniem się, czyli przyjmowaniem go w nadmiernej ilości.

Różnica między pijaństwem a alkoholizmem jest często bardzo trudna do dostrzeżenia przez osoby postronne, ponieważ wiąże się z odczuciami samej osoby pijącej. Pijak pije, bo sprawia mu to przyjemność, natomiast dla alkoholika spożycie alkoholu jest koniecznością. Ta różnica ma przełożenie w oficjalnej nomenklaturze.

Alkoholizm jest chorobą, która została nazwana przez Światową Organizację Zdrowia „zespołem uzależnienia od alkoholu”. Pijaństwo jest natomiast określeniem potocznym zjawiska spożywania alkoholu wykraczającego poza przyjęte normy społeczne.

Czym charakteryzuje się pijaństwo?

Pijak sięga po alkohol po to, by sprawić sobie przyjemność, rozluźnić się lub lepiej czuć się w towarzystwie. Doskonale wie, jakie konsekwencje niesie nadmierne picie, dlatego stara się je kontrolować i zwykle mu się to udaje. W razie konieczności nie ma też problemu z zaprzestaniem spożywania alkoholu i to nawet przez długi czas, a jego odstawienie nie powoduje u niego żadnych dolegliwości psychicznych i fizycznych.

Na czym polega alkoholizm?

Alkoholik pije alkohol, ponieważ czuje psychiczny przymus picia, a także silną fizyczną potrzebę. Tym właśnie jest uzależnienie od alkoholu charakterystyczne wyłącznie dla alkoholika. Spożycie kolejnej dawki jest dla niego niezbędne, by poprawić sobie nastrój, a także pozbyć się objawów tzw. zespołu abstynencyjnego. Są to fizyczne dolegliwości spowodowane odstawieniem alkoholu, takie jak bezsenność, ból głowy, wymioty, rozdrażnienie, drgawki itp. Z powodu nałogu alkoholik traci kontrolę nad swoim piciem – nie potrafi przestać nawet w sytuacji, gdy uzależnienie wpływa negatywnie na jego życie osobiste bądź zawodowe.

Fazy alkoholizmu, czyli kiedy pijak staje się alkoholikiem

Choć pijaństwo nie ma charakteru uzależnienia od alkoholu, bardzo łatwo może się w nie przerodzić.

W literaturze fachowej wyróżnia się 4 fazy rozwoju alkoholizmu.

Faza wstępna

Charakteryzuje się rosnącą tolerancją na alkohol, a także coraz częstszym szukaniem okazji do jego spożycia z powodu odczuwanej wskutek napicia się przyjemności;

Faza ostrzegawcza

Na tym etapie osoba pijąca sięga po alkohol coraz częściej, także w samotności, ponieważ jego spożycie przynosi konkretne oczekiwane efekty w postaci poprawy samopoczucia i odprężenia. Ze względu na przyjmowanie coraz większych ilości napojów alkoholowych pojawiają się epizody urwania filmu, a także zmiany w zachowaniu;

Faza krytyczna

W tej fazie następuje utrata kontroli nad piciem, pojawiają się długo trwające ciągi alkoholowe wynikające z fizycznego uzależnienia, a w ich efekcie problemy osobiste i zawodowe;

Faza chroniczna

Jest to najbardziej rozwinięty etap alkoholizmu, w którym osoba uzależniona czuje przymus picia każdego dnia, a jednocześnie coraz częściej się upija z powodu spadku tolerancji na alkohol. W tej fazie występują częste zatrucia, które wymagają hospitalizacji. Oprócz problemów zdrowotnych następuje powolna degradacja społeczna i rodzinna, ponieważ chory nie jest w stanie kontrolować swojego życia, które całkowicie podporządkowane jest piciu.

Choć różnica między pijakiem a alkoholikiem jest dość znacząca, nietrudno z osoby pijącej dla przyjemności stać się osobą uzależnioną. Dlatego jeśli opisane wyżej symptomy rozwijania się nałogu widzisz u siebie lub bliskiej osoby, koniecznie podejmij w porę odpowiednie kroki. Nie czekaj na kolejne fazy uzależnienia, lecz jak najszybciej udaj się po pomoc do specjalisty.

Definicja alkoholizmu – kiedy picie alkoholu staje się uzależnieniem?

Do picia alkoholu przyznaje się nawet 95% dorosłych Polaków, jednak trudno znaleźć osobę, która nazwałaby się alkoholikiem. Alkoholizm kojarzy się z patologicznym nadużywaniem trunków, które prowadzi do degradacji społecznej, fizycznej i psychicznej. Jest to uproszczony opis choroby alkoholowej, ponieważ jej diagnoza uwzględnia mnóstwo objawów, a także różne fazy uzależnienia. Dowiedz się, jak brzmi oficjalna definicja alkoholizmu, na jakiej podstawie się go rozpoznaje i kiedy niezbędne jest podjęcie leczenia.

Czym jest alkoholizm według oficjalnej definicji?

Alkoholizm to choroba alkoholowa, która oficjalnie nosi nazwę „zespołu uzależnienia od alkoholu” i w taki sposób widnieje na liście Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jego definicja została opracowana w 1978 r. i obowiązuje do dzisiaj, również w Polsce. Według niej osoba uzależniona wykazuje skłonność do okresowego lub stałego spożywania napojów alkoholowych w nadmiernej ilości i wynika to z silnej potrzeby psychicznej oraz fizycznej.

Z pojęciem alkoholizmu wiążą się określone objawy:

 • uczucie przymusu picia – inaczej głód alkoholowy,
 • zwiększona tolerancja alkoholu – konieczność przyjmowania coraz większych dawek w celu uzyskania podobnego efektu,
 • zespół abstynencyjny – dolegliwości pojawiające się wskutek niedostarczenia alkoholu do organizmu (są to m.in. bóle głowy, wymioty, biegunka, zaburzenia snu, stany lękowe, drgawki),
 • utrata kontroli nad piciem – trudności w powstrzymaniu się od sięgnięcia po alkohol, w ograniczeniu jego ilości itp.,
 • rezygnacja z zainteresowań, aktywności społecznej itp. na rzecz picia,
 • spożywanie alkoholu pomimo świadomości jego szkodliwego działania.

Zgodnie z oficjalną definicją alkoholizmu o uzależnieniu można mówić już w momencie występowania co najmniej 3 z wymienionych wyżej objawów. Warto jednak wspomnieć o innych charakterystycznych symptomach, które również mogą świadczyć o postępującej chorobie. Są to, m.in.: występowanie luk w pamięci, ciągi alkoholowe, picie w samotności, zaburzenie funkcji społecznych, rodzinnych i zawodowych z powodu nałogu.

Fazy rozwoju nałogu alkoholowego

Według WHO alkoholizm jest chorobą postępującą. Choć u poszczególnych osób jej rozwój może mieć inne tempo, zwykle przebiega w następujących etapach.

1. Faza wstępna

Polega na stopniowym uzależnieniu się psychicznym od alkoholu. Jego spożywanie zaczyna sprawiać wyraźną przyjemność, dlatego osoba pijąca coraz częściej po niego sięga. W tej fazie występuje jeszcze zdolność do kontrolowania picia, ale powoli wzrasta tolerancja na alkohol.

2. Faza ostrzegawcza

Na tym etapie coraz częściej dochodzi do spożywania alkoholu w samotności, upijania się, a także epizodów urwanego filmu (luk w pamięci).

3. Faza krytyczna

W tej fazie osoba pijąca traci kontrolę nad swoim piciem, co wynika z uzależnienia nie tylko psychicznego, ale już także fizycznego. Niewielka ilość alkoholu wywołuje pragnienie dalszego jego spożywania, natomiast podczas epizodów abstynencji pojawiają się symptomy głodu alkoholowego. W związku z uzależnieniem następują zmiany w zachowaniu osoby chorej – staje się agresywna lub ma okresy obniżonego nastroju, zwykle też zaczyna mieć kłopoty w pracy i domu.

4. Faza przewlekła

Jest to najniebezpieczniejszy etap alkoholizmu, który może prowadzić nawet do śmierci. Następuje tutaj bowiem już całkowita utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, co objawia się ciągami alkoholowymi trwającymi wiele dni, a nawet tygodni. W tej fazie w wyniku stopniowego wyniszczenia organizmu występuje spadek tolerancji na alkohol, dlatego dochodzi w niej często do stanów upojenia oraz zatruć.

Powyższe etapy rozwoju alkoholizmu zdefiniował jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku amerykański lekarz Elvin Morton Jelinek, który twierdził, że na każdym z nich możliwe jest zatrzymanie choroby. Jeśli więc widzisz u siebie bądź bliskich powyższe objawy uzależnienia, jak najszybciej zgłoś się do specjalisty! Takie miejsca jak Prywatna klinika leczenia uzależnień OAZA zapewnią Ci pomoc zarówno w początkowej fazie, jak i w zaawansowanych stadiach choroby, oferując kompleksowe leczenie odwykowe.

Alkoholowy zespół abstynencyjny – jak się objawia i kiedy wymaga leczenia?

Jednym z objawów uzależnienia od alkoholu, który znacznie utrudnia walkę z nałogiem, jest alkoholowy zespół abstynencyjny (AZA). Jest to wspólna nazwa dla wielu dolegliwości fizjologicznych o różnym stopniu nasilenia, jakie występują w okresie zaprzestania picia alkoholu lub zmniejszenia jego ilości. Niektóre z objawów odstawienia alkoholu mogą zagrażać zdrowiu i życiu. Dowiedz się, jak je rozpoznać, a także kiedy konieczna jest pomoc lekarska.

Czym dokładnie jest zespół odstawienia alkoholowego?

Osoby niemające problemu z uzależnieniem doskonale znają nieprzyjemny stan na drugi dzień po nadmiernym spożyciu alkoholu, który potocznie nazywamy kacem. Do jego najczęstszych objawów należą nudności, ból głowy oraz pragnienie. Zwykle mijają one w ciągu kilku godzin samoistnie, gdy tylko organizm poradzi sobie z przetworzeniem etanolu. O ile kac związany jest z utrudnionym metabolizmem dużej ilości jednorazowo spożytego alkoholu, o tyle alkoholowy zespół abstynencyjny pojawia się po zaprzestaniu picia alkoholu trwającego dłuższy czas (po tzw. ciągach alkoholowych). Jest on związany nie tylko z procesami metabolicznymi, ale także pracą układu nerwowego, który przyzwyczajony do stałych dawek etanolu reaguje w specyficzny sposób na jego nagły brak.

Objawy zespołu abstynencyjnego

Z zespołem odstawiennym muszą się liczyć osoby, które decydują się walczyć z nałogiem, zaprzestając picia na własną rękę, bądź decydując się na profesjonalny odwyk.
W zależności od stopnia zaawansowania choroby alkoholowej wyróżniamy objawy AZA niepowikłane (łagodniejsze) oraz powikłane (zagrażające zdrowiu lub życiu).

Do niepowikłanych objawów należą m.in.:

 • nudności i wymioty,
 • bóle głowy,
 • drżenie rąk,
 • zaburzenia snu,
 • wahania ciśnienia krwi,
 • przyśpieszona akcja serca,
 • osłabienie,
 • halucynacje.

Powikłane objawy zespołu odstawiennego to przede wszystkim:

 • majaczenie alkoholowe (inaczej delirium tremens, zwane również białą gorączką) – jest to stan zaburzenia świadomości, w którym występują m.in. halucynacje, stany lękowe, drgawki, przyśpieszona akcja serca, wyższa temperatura ciała,
 • napady padaczkowe,
 • zespół Wernickiego-Korsakowa – zespół objawów związanych z niedoborem witaminy B1,
 • halucynacje wzrokowe, słuchowe i dotykowe.

Osoby z zaawansowaną chorobą alkoholową często mają bardzo wyniszczony organizm, dlatego nagłe zaprzestanie picia może u nich wywołać szereg innych komplikacji, takich jak niewydolność nerek i wątroby, udar mózgu, zawał serca czy zapalenie trzustki.

Ile trwa zespół abstynencyjny?

Pierwsze objawy odstawienia alkoholu mogą pojawić się już w ciągu kilku godzin od przyjęcia ostatniej dawki, ale niektóre z nich dają o sobie znać dopiero po kilku dniach. Przykładem jest delirium alkoholowe, które ujawnia się zwykle w trzeciej dobie po zaprzestaniu picia. Różny jest także czas trwania dolegliwości – halucynacje mogą trwać nawet wiele tygodni, natomiast napady padaczkowe najczęściej występują tylko raz. U niektórych uzależnionych występuje przewlekły zespół abstynencyjny związany z uszkodzeniem układu nerwowego i wówczas niektóre dolegliwości, takie jak zaburzenia pamięci czy snu mogą występować przez wiele miesięcy.

Kiedy jest potrzebna pomoc lekarska?

U osób w początkowych fazach uzależnienia często występują wyłącznie łagodne objawy AZA, takie jak mdłości, czy bezsenność po odstawieniu alkoholu, z którymi można sobie próbować poradzić w warunkach domowych.
Niestety u osób z zaawansowaną chorobą alkoholową najczęściej występują objawy powikłane, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Chodzi tu przede wszystkim o drgawki, halucynacje czy napady padaczkowe, które wymagają bezwzględnej interwencji lekarskiej. Pomoc uzależnionym pacjentom proponuje Prywatna klinika leczenia uzależnień OAZA, w której wykonywane jest profesjonalne odtruwanie organizmu pod nadzorem lekarzy i terapeutów.

Jeśli zależy Ci na skutecznym zerwaniu z nałogiem, daj sobie pomóc i proces odstawienia substancji uzależniającej przeprowadź pod okiem specjalistów. Jest to bezpieczny sposób detoksykacji, dzięki któremu unikniesz ryzyka groźnych powikłań alkoholowego zespołu abstynencyjnego.

Odtruwanie organizmu – pierwszy krok w walce z uzależnieniem

Walka z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol lub narkotyki zawsze powinna rozpocząć się od detoksykacji. Odtruwanie organizmu z toksyn jest niezbędne do wdrożenia właściwej terapii psychologicznej. Powinno się je przeprowadzić w specjalistycznych ośrodkach, aby pod okiem lekarzy ograniczyć ryzyko groźnych powikłań zespołu abstynencyjnego. Dowiedz się, na czym dokładnie polega takie oczyszczenie organizmu i kiedy warto je wykonać.

Na czym polega odtruwanie organizmu?

Głównym celem detoksykacji jest całkowite oczyszczenie organizmu osoby uzależnionej z substancji psychoaktywnych, dlatego warunkiem przeprowadzania procedury jest zaprzestanie ich przyjmowania. Najczęściej wykonuje się detoks alkoholowy oraz narkotykowy, które są pierwszym etapem leczenia odwykowego.

Abstynencja oraz odtruwanie niestety nie są przyjemne dla osoby uzależnionej, ponieważ podczas tego procesu trwającego średnio 7 dni występują różne dolegliwości zwane zespołem abstynencyjnym. Są one odczuwane na poziomie psychicznym i fizycznym, ponieważ związane są nie tylko z przemianami metabolicznymi, ale także z reakcją układu nerwowego na odstawienie substancji psychoaktywnej.

Do najłagodniejszych z nich należą m.in. bóle głowy, nudności i wymioty, skoki ciśnienia oraz problemy ze snem. U wielu uzależnionych pojawiają się jednak także halucynacje, drgawki, majaczenia, ataki padaczkowe, stany lękowe, a nawet myśli samobójcze. Tego rodzaju dolegliwości stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia, dlatego oczyszczanie organizmu powinno przeprowadzać się pod okiem lekarzy, a nie samodzielnie w warunkach domowych.

Profesjonalny detoks polega na medycznym wsparciu pacjenta w procesie pozbywania się toksyn poprzez kontrolę jego stanu zdrowia, a także łagodzeniu zespołu abstynencyjnego i przywróceniu równowagi biochemicznej organizmu za pomocą leków i suplementów.

Jak przebiega detoksykacja organizmu w ośrodku uzależnień?

Proces odtruwania organizmu z toksyn osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków może odbywać się w warunkach szpitalnych, jednak najczęściej przeprowadzany jest w specjalistycznych ośrodkach, takich jak Prywatna klinika leczenia uzależnień OAZA. Placówki takie są przystosowane do przeprowadzenia profesjonalnego detoksu, ponieważ dysponują specjalnymi pomieszczeniami dla pacjentów, aparaturą diagnostyczną, a także niezbędnym personelem medycznym i pomocniczym.

Bez względu na rodzaj uzależnienia detoksykacja przebiega w podobny sposób i odbywa się w ramach terapii zamkniętej. Po przyjęciu osoby uzależnionej do placówki najpierw wykonuje się jej podstawowe badania, a także przeprowadza wywiad lekarski. Następnie pacjent zostaje umieszczony w pokoju jedno- lub wieloosobowym, w którym panują warunki sprzyjające terapii – jest w nich cicho, przytulnie i komfortowo. W czasie trwającego około tygodnia odtruwania można liczyć na kompleksowe wsparcie, które polega między innymi na:

 • monitorowaniu stanu zdrowia,
 • podawaniu leków uspokajających,
 • w zależności od objawów odstawiennych aplikowanie leków przeciwbólowych, przeciwdrgawkowych, obniżających ciśnienie itp.,
 • podawaniu kroplówek z witaminami, minerałami oraz elektrolitami,
 • zapewnieniu pomocy psychologicznej.

Kiedy należy przeprowadzić detoks?

Na usuwanie toksyn z organizmu w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień powinny zdecydować się wszystkie osoby, które chcą osiągnąć fizyczny stan trzeźwości oraz rozpocząć walkę ze swoim uzależnieniem. Proces detoksykacji warto przeprowadzić na każdym etapie uzależnienia, ponieważ jego efektem jest nie tylko pozbycie się substancji psychoaktywnych, ale także wzmocnienie całego organizmu, co pomaga w dalszej terapii psychologicznej. Profesjonalny detoks polecany jest w szczególności w celu przerwania tzw. ciągów alkoholowych bądź narkotykowych, ponieważ pomaga skutecznie zlikwidować głód biochemiczny oraz bezpiecznie przetrwać zespół abstynencyjny.

Choć proces odtruwania organizmu z toksyn nie jest przyjemny, dla wielu uzależnionych jest jedyną szansą na podjęcie walki z nałogiem, a nierzadko także na uratowanie życia. Jeśli problem dotyczy Ciebie lub bliskiej Ci osoby, nie zwlekaj, tylko zgłoś się do ośrodka przeprowadzającego profesjonalny detoks!