Kategoria: Uncategorized

Spotkanie wigilijne Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Spotkanie wigilijne Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą we Włocławku, w której udział brali dyrektorzy, prezesi, przedsiębiorcy i właściciele firm, które są zrzeszone w KIPH.

Uczestnikami byli także lokalni samorządowcy i politycy z Panem Prezydentem na czele. Spotkanie miało charakter wspólnego celebrowania nadchodzących Świąt, składania życzeń, przyjacielskich rozmów oraz przedstawienie i podsumowanie tego, co wydarzyło się w przedsiębiorstwach w 2019 roku.

Omówiliśmy również sukcesy zrzeszonych przedsiębiorstw oraz ile jeszcze przed nami pracy, aby przedsiębiorcy byli traktowani należycie i godnie w stosunku do tego ile wprowadzają do polskiej gospodarki.

Aparthotel „Termy Uniejów” oficjalnie otwarty

1,5 roku temu informowaliśmy Państwa, że Ośrodek Terapii Uzależnień Oaza zainwestował w budowę obiektu hotelowo-konferencyjnego Aparthotel „Termy Uniejów”.

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 29.10.2019 zostały oficjalnie podpisane akty notarialne, na mocy których własność apartamentów wchodzi w skład majątku spółki Oaza.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni z nowej inwestycji i głęboko wierzymy, że będzie ona odgrywać ważną rolę nie tylko w funkcjonowaniu spółki, ale również dla naszych najbliższych, pracowników i rodzin naszych podopiecznych.

Aparthotel **** znajduje się w strefie uzdrowiskowej klasy A, co nadaje wyjątkowego charakteru temu obiektowi.

Fotorelacja z przekazania obiektu dostępna jest tutaj: https://uniejow.pl/aktualnosci/aparthotel-termy-uniejow-oficjalnie-otwarty.html

Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego w Klinice Uzależnień OAZA Medica

16 października 2019 roku w miejscowości Ługowiska odbyło się symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gminy Domu Opieki dla Osób Starszych i Uzależnień wraz z niezbędną infrastrukturą.

Uroczystość odbyła się w Klinice Uzależnień OAZA Medica, która jest pomysłodawcą przedsięwzięcia. Współwłaściciel Kliniki Uzależnień OAZA Medica, Pan Patrycjusz Maniecki zapoznał zebranych gości z działaniami realizowanymi przez Oazę.

Podczas uroczystości został podpisany i uroczyście wmurowany akt erekcyjny.
Budowa Domu Opieki dla Osób Starszych i Uzależnień dla 30 osób ma trwać dwa lata.

 

 

Jakie uzależnienia leczy ośrodek dla młodzieży?

Jakie uzależnienia leczy ośrodek dla młodzieży

Problem uzależnień wśród młodzieży to coraz częstsze zjawisko i wbrew pozorom nie dotyczy wyłącznie narkomanii. Po pomoc do specjalistów zgłaszają się bowiem rodzice, których dzieci nadużywają leków, dopalaczy, bądź nadmiernie korzystają z Internetu czy komórki. W przypadku młodych ludzi leczenie uzależnień zwykle odbywa się w specjalistycznych placówkach. Warto wiedzieć, z jakimi nałogami ośrodek odwykowy dla młodzieży może sobie dzisiaj poradzić.

Czym jest uzależnienie i jakie są jego rodzaje?

Pojęcie uzależnienia tłumaczone jest jako zaburzenie polegające na przymusie zażywania substancji psychoaktywnej (np. alkoholu, narkotyków) bądź wykonywaniu określonej czynności takiej jak robienie zakupów czy używanie komputera.
Uzależnienie może być psychiczne lub fizyczne, może także dotyczyć obu sfer. Najczęściej nałóg o podłożu psychologicznym związany jest z wewnętrznym przymusem wykonywania określonych czynności np. grania w gry komputerowe. Z kolei uzależnienie fizyczne występuje u osób przyjmujących regularnie określone substancje psychoaktywne. W ich przypadku zauważa się tzw. zespół odstawienia. Są to dolegliwości fizyczne występujące w sytuacji, gdy w organizmie brakuje substancji, od której człowiek jest uzależniony.
Nałogi wśród młodzieży i dorosłych są bardzo podobne. Najczęściej dotyczą nadużywania:
• narkotyków i dopalaczy,
• leków,
• telefonów komórkowych,
• komputerów.
Dużo rzadziej natomiast u młodych ludzi występują problemy z alkoholizmem, czy hazardem. Są to nałogi bardziej typowe dla osób dorosłych.

Przyczyny uzależnień wśród młodzieży

Znalezienie przyczyny uzależnienia u młodego człowieka jest pierwszym elementem psychoterapii w każdym ośrodku odwykowym. Z reguły powodem nałogu jest nieradzenie sobie z problemami oraz emocjami, które szczególnie silnie oddziałują na młodzież w okresie dojrzewania. Do spektrum czynników sprzyjających uzależnieniom w młodym wieku zalicza się również:
• ciekawość,
• uleganie namowom rówieśników,
• chęć przynależenie do grupy,
• uczucie zagubienia i osamotnienia,
• brak zainteresowania ze strony rodziców,
• problemy w szkole lub w domu,
• traumatyczne przeżycia.
Zarówno sięganie po substancje psychoaktywne, jak i poświęcanie zbyt dużej ilości czasu np. na granie w gry komputerowe wynikają z poszukiwania przez dziecko przyjemności. Czynność ta ma zrekompensować braki emocjonalne (np. brak uwagi ze strony rodziców) bądź zagłuszyć problemy. Gdy zaspokajanie tej potrzeby staje się dla młodego człowieka najważniejszym celem wynikającym z przymusu psychicznego bądź fizjologicznego, dochodzi do uzależnienia. Niestety jego skutki u młodzieży wiążą się nie tylko z opuszczeniem w nauce, ale w przypadku niektórych nałogów także z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia.

Jakie nałogi leczy ośrodek dla młodzieży uzależnionej?

Bez względu na rodzaj uzależnienia jego wykrycie u młodego człowieka wymaga natychmiastowej reakcji. Rodzice powinni jak najszybciej udać się po pomoc do specjalisty, najlepiej w ośrodku leczenia uzależnień młodzieży. Zaletą takich placówek jest oferowanie kompleksowych rozwiązań, czyli psychoterapii oraz leczenia odwykowego. Leczenie wiąże się zwykle z pobytem stacjonarnym w ośrodku, zarówno w przypadku uzależnień behawioralnych, jak i od substancji psychoaktywnych. Terapia trwa od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy. Okres ten zależy od rodzaju problemu oraz indywidualnych zaleceń terapeutycznych.
W prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień OAZA prowadzone jest leczenie młodzieży między innymi z następujących nałogów:
• narkomanii i uzależnienia od dopalaczy,
• alkoholizmu,
• lekomanii,
• uzależnień behawioralnych: od telefonu, komputera, gier itp.
W przypadku problemów z używaniem środków psychoaktywnych pacjenci mogą liczyć na profesjonalną opiekę ambulatoryjną. Jest ona niezbędna podczas przeprowadzania procedury odwykowej, czyli oczyszczania organizmu z toksycznych substancji uzależniających.
Jeśli Twoje dziecko potrzebuje fachowej i kompleksowej pomocy jak najszybciej porozmawiaj ze specjalistami w ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży, którzy wskażą Ci najlepsze rozwiązanie problemu.

Odwyk dla nieletnich narkomanów – jak przebiega?

Odwyk dla nieletnich narkomanów

Uzależnienie się dziecka od narkotyków to dla rodziców prawdziwy cios. Wielu z nich nie ma innego wyjścia, jak wysłać je na odwyk dla nieletnich. Choć umieszczenie dziecka w ośrodku wydaje się zbyt brutalnym rozwiązaniem, zwykle jest jedyną szansą na skuteczne wyrwanie młodego człowieka z nałogu. Zamiast zamartwiać się, co spotka dziecko podczas takiej terapii, lepiej poznać dokładny jej przebieg i zrozumieć cel poszczególnych etapów.

Leczenie narkomanii – kiedy niezbędny jest odwyk?

Odwyk jest najskuteczniejszą formą leczenia narkomanii, ale nie zawsze konieczną. Specjaliści wyróżniają bowiem kilka faz uzależnienia od narkotyków. Od tego, w której znajduje się człowiek, zależy sposób terapii. Do etapów tych zalicza się:
• etap eksperymentalny – polega na okazjonalnym próbowaniu różnych substancji psychoaktywnych, dlatego nie dochodzi w nim jeszcze do uzależnienia fizycznego,
• etap regularnego przyjmowania narkotyków – w tej fazie występuje już uzależnienie psychiczne, ale także pojawia się i to fizyczne. Brak substancji odurzającej w organizmie zaczyna dawać nieprzyjemne objawy w postaci np. bólu głowy, rozdrażnienia, mdłości itp.,
• etap uzależnienia – jest to najgroźniejsza faza narkomanii, w której organizm przyzwyczaja się do danej substancji. Dopomina się on o coraz większej jej ilości, co może skutkować przedawkowaniem grożącym nawet śmiercią.
W początkowej fazie uzależnienia często wystarcza terapia behawioralna, zarówno ta indywidualna, jak i grupowa. Odwyk jest natomiast konieczny, gdy mamy do czynienia z uzależnieniem fizycznym. Występuje ono wtedy, gdy narkoman nie jest w stanie samodzielnie zaprzestać przyjmowania środków odurzających, ponieważ po ich odstawieniu pojawia się tzw. zespół abstynencyjny.
Warto tu zaznaczyć, że możliwe jest przymusowe leczenie narkomana, o ile nie ukończył on 18 lat. Rodzice lub prawni opiekunowie muszą w tym celu złożyć do sądu rodzinnego wniosek o skierowanie na takie leczenie. Zgodnie z obowiązującym prawem może ono trwać nie dłużej niż 2 lata.,

Jak wygląda leczenie nieletniego narkomana podczas odwyku?

Decyzja o umieszczeniu dziecka w ośrodku odwykowym zawsze jest trudna, ale nie warto odwlekać jej w czasie. Im szybciej młody człowiek trafi pod opiekę specjalistów, tym większa jest szansa na wyleczenie go z nałogu. Niezwykle ważny jest jednak wybór odpowiedniego miejsca. Niestety krótkoterminowa detoksykacja w szpitalu bez psychoterapii rzadko przynosi oczekiwane rezultaty. Dużo skuteczniejsze jest leczenie długoterminowe w specjalnych placówkach oferujących kompleksowe rozwiązania. Są one dostosowane do dzieci i młodzieży. Taki odwyk dla nieletnich trwa najczęściej od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy i składa się z następujących etapów:

• odtrucia organizmu z substancji toksycznych,
• leczenia farmakologicznego pomagającego uporać się z fizycznym głodem narkotykowym,
• psychoterapii indywidualnej i grupowej mającej na celu uporanie się pacjenta z uzależnieniem psychologicznym.

Warto zwrócić uwagę na pierwszy etap leczenia narkomanii, czyli detoks. Powinien on polegać nie tylko na oczyszczeniu organizmu z toksyn pochodzących ze wchłoniętych środków odurzających. Jest to także przywrócenie równowagi biologicznej organizmu młodego człowieka. Na zwykłych oddziałach szpitalnych ta druga kwestia jest często traktowana pobieżnie. Tymczasem odzyskanie sił fizycznych ma duże znaczenie dla przebiegu dalszej terapii.
Kompleksowy odwyk dla nieletnich według opisanego wyżej scenariusza proponuje Klinika Uzależnień Oaza. Cały proces leczenia przeprowadzany jest tu przez lekarzy specjalistów oraz doświadczonych psychoterapeutów. Dostęp do aparatury medycznej i diagnostyki laboratoryjnej pozwala skutecznie monitorować stan zdrowia młodych pacjentów. Umożliwia to bezpiecznie przeprowadzić młodych ludzi przez trudny proces oczyszczania organizmu. Po zakończeniu detoksykacji każde dziecko objęte jest indywidualnym tokiem leczenia, w którym stosowane są najnowsze metody terapeutyczne zapewniające wysoką skuteczność w walce z nałogiem.