Klinika Ośrodek Oaza jest placówką medyczną, w której program terapeutyczny spełnia zarówno standardy krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego przyjmujemy naszych pacjentów na okres minimum od 8 do 12 tygodni.

Dlaczego warto pracować nad samooceną

Problem ze sobą samym

Niektórzy ludzie mają zaniżoną samoocenę, którą charakteryzuje m.in.:

 • brak ambitnych celów,
 • realizacja zadań tylko na poziomie własnych możliwości,
 • nieśmiałość w kontaktach z innymi ludźmi,
 • podejrzliwość wobec innych,
 • unikanie publicznej prezentacji,
 • wycofywanie się przed nowymi zadaniami,
 • rezygnacja z działania po pierwszym niepowodzeniu,
 • brak odporności na krytykę – w odpowiedzi albo usprawiedliwianie się albo atakowanie krytykującego,
 • zaprzeczanie zasadnym komplementom,
 • wysoka potrzeba akceptacji innych,
 • zazdrość lub nawet zawiść w stosunku do tych, którzy odnoszą sukcesy,
 • ignorowanie własnych potrzeb,
 • brak asertywności.

Teraz ja

Są też i tacy, których wyróżnia wysokie poczucie własnej wartości, czyli:

 • maksymalna postawa wobec życia,
 • dążenie do zaspakajania własnych potrzeb,
 • chęć rozwijania własnego potencjału,
 • stawianie sobie kolejnych wyzwań do realizacji,
 • umiarkowana potrzeba akceptacji przez innych,
 • spontaniczne wyrażanie emocji,
 • w przypadku niepowodzenia – podejmowanie kolejnej próby rozwiązania problemu,
 • towarzyskość,
 • ciekawość świata,
 • chęć poznawania innych ludzi i zaufanie do nich,
 • samodzielność,
 • rzeczowe radzenie sobie z krytyką,
 • obiektywne ocenianie sukcesów i porażek.

Polubić siebie i być z siebie zadowolonym

Wykonując samoanalizę, jesteśmy w stanie poznać siebie w różnych obszarach. Wiedząc jacy jesteśmy, jak jesteśmy nastawieni wobec siebie i innych, warto abyśmy się zastanowili się, co możemy zrobić, aby zwyczajnie poczuć się jeszcze lepiej z sobą samym. Bo to, co robimy dobrze i co daje nam zadowolenie, może okazać się świetnym sposobem na podniesie własnej wartości. Wystarczy tylko znaleźć jakąś dziedzinę życia i zajęcie, w którym będziemy się spełniać. Docenianie własnych zalet, polubienie siebie za to jakim się jest człowiekiem, uniezależnienie się od opinii innych, to początek drogi do zwiększania samooceny. Potrzebna jest zmiana myślenia o tym, że inni są lepsi, przewartościowanie swoich poglądów oraz wiara w swoje możliwości.

Być szczęśliwym i mieć kontrolę nad życiem

Tak naprawdę wszystkie te działania w kierunku podwyższenia swojej samooceny zmierzają ku jednemu – byciu szczęśliwym. Bo na to uczucie składa się nie tylko wiara we własne możliwości i otaczanie się pozytywnymi ludźmi, ale też dążenie do osiągania wytycznych celów i sukcesy na różnych polach. Zaburzone poczucie własnej wartości może skutkować depresją, skłonnościami do autoagresji, neurotyczności, nieefektywnym relacjom społecznym itd. Zwiększając poczucie własnej wartości ma się większą kontrolę nad życiem.Autor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2017-05-22 |