Klinika Ośrodek Oaza jest placówką medyczną, w której program terapeutyczny spełnia zarówno standardy krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego przyjmujemy naszych pacjentów na okres minimum od 8 do 12 tygodni.

Ośrodek zatrudni certyfikowanego lub w trakcie certyfikacji terapeutę.

Inteligentni emocjonalnie

Czy racjonalne zarządzanie emocjami jest możliwe? Bo mimo iż dzięki specyficznej wrażliwości łatwiej jest nawiązywać kontakty z innymi, to jednak nie mamy pewności, że z jej pomocą będziemy odnosić tylko sukcesy i odeprzemy każdy kryzys życiowym, nim się zacznie. Inteligencja emocjonalna nie wytycza co prawda naszego IQ, ale jest bardzo ważna w życiu i warto dążyć do jej osiągnięcia. Wiąże się z kompetencjami emocjonalnymi i społecznymi.

Porozmawiajmy – Zadzwoń do nas

Dwa mózgi

Inteligencja emocjonalna została odkryta i nazwana dopiero około 30 lat temu przez amerykańskich psychologów: Petera Salavey’a i Johna Mayerw’a. Okazało się, że mamy dwa mózgi: jeden odpowiedzialny za nasze racjonalne działania, a drugi – kierujący się emocjami. Inteligencja emocjonalna to samoświadomość i samoregulacja. Jej wyrazem jest rozpoznawanie własnych emocji i zdolność kierowania nimi. Oznacza także empatię, czyli zdolność do wczuwania się w uczucia i potrzeby innych ludzi. Wiąże się także ze sztuką podporządkowania emocji obranym celom. Ułatwia też nawiązywanie kontaktów i podtrzymywanie ich.

Człowiek otwarty na nowe doświadczenia

Jakimi ludźmi są inteligentni emocjonalnie? Z pewnością to nie typ człowieka impulsywnego, który żywo i spontanicznie reaguje na otoczenie. To za to osoba, która otwarta jest na nowe doświadczenia, ale okazująca uczucia adekwatnie do sytuacji, w jakiej się znalazła. Gdy więc jest z czego się pośmiać, to się śmieje, a gdy coś wzbudza złość, to się po prostu złości. Łatwo radzi sobie ze stresem i odmawianie innym nie stanowi dla niej problemu. Realnie patrzy na swoje osiągnięcia i innych, a do tego nie boi się krytyki. Ma własne zdanie i potrafi je wyrazić, nawet wbrew większości. Człowieka o inteligencji emocjonalnej cechuje także perswazja – potrafi wzbudzać u innych określone zachowania i reakcje. Ma ponadto zdolności przywódcze – od generowania pomysłów aż po angażowanie w nie innych.

Wypracować emocje

Rodząc się, jesteśmy wyposażeni jedynie w emocje podstawowe takie jak np. gniew, smutek, zaskoczenie, niesmak, strach, szczęście. Emocje nazywane złożonymi, czyli m.in. współczucie, niesmak, obrzydzenie możemy sobie wypracować. Ich paleta rozrasta się wraz z naszymi kolejnymi doświadczeniami życiowymi.

Aby odnieść sukces w pracy czy w życiu poza intelektem i wiedzą, trzeba również umiejętnie zarządzać emocjami. Tą ostatnia czynność będzie się łatwiej realizowało w momencie, gdy zwolnimy tempo życia. Biorąc pod uwagę, że nasze emocje zaczynają się w ciele, warto zacząć go słuchać – uświadamiać sobie, co konkretnie się z nim dzieje, gdy doświadczamy silnych odczuć. Często za złością idzie napięcie mięśni, przyspieszone bicie serca, szybszy oddech. Za to w stanach radości – rozluźnienie, poczucie „lekkości”.

Inteligencja emocjonalna ma więc wielki wpływ na nasze relacje z innymi, pomaga radzić sobie ze stresem i czerpać satysfakcję z życia. Nie bez znaczenia jest w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie i podnosi jakość kontaktów towarzyskich.Autor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2018-06-19 | Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2019