Jak leczyć alkoholizm?

Od 2 tygodni - do miesiąca - pobyt GRATIS! Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Alkoholizm to częsty problem społeczny, który pojawia się w każdym środowisku bez względu na jego status materialny, stopień wykształcenia, lokalizację, a nawet grupę wiekową. Nałóg ten dotyka zarówno ludzi na wysokich stanowiskach, jak i bezrobotnych, osoby z wieloma dyplomami i te niewykształcone, w środowisku miejskim oraz na wsi. Potępiany przez społeczeństwo, traktowany jest jako wolny wybór osoby uzależnionej i prowadzi do jej kompletnego odrzucenia, izolacji i dalszej degradacji. Leczenie alkoholizmu nie jest proste i wymaga przede wszystkim dobrej woli pacjenta, ale również szeroko rozumianej współpracy osób bliskich. Oto odpowiedzi na kilka podstawowych pytań, jakie mogą nasuwać się w związku z procesem leczenia nałogu:

 

1. Czy alkoholizm jest chorobą?

Pomimo przekonania, że w uzależnienie wpada się z powodu własnych przekonań i chęci spożywania napojów wysokoprocentowych, w rzeczywistości wiele osób wykazuje ku temu predyspozycje, a chociaż chcą przestać pić i dostrzegają zło, jakie wyrządzają, nie są w stanie sami wyjść z nałogu. Z tego powodu alkoholizm uznawany jest za jednostkę chorobową o charakterze psychosomatycznym, wymagającą leczenia zarówno poprzez odtruwanie organizmu, jak i w kontekście psychicznym.

2. Na czym polega choroba alkoholowa?

Schorzenie to stanowi nie tylko fizyczne uzależnienie od spożywanych trunków, ale również uzależnienie psychiczne. Uwarunkowania tego rodzaju mają często o wiele większy wpływ na pozostawanie w stanie chorobowym niż samo przyzwyczajenie do codziennej dawki etanolu. Jest to choroba przewlekła, często niemożliwa do pokonania samodzielnie, a w konsekwencji prowadząca do śmierci. Czynnikami jej towarzyszącymi są poważne obciążenia psychiczne, jak frustracja, stres, ból, smutek, poczucie wyobcowania, a nawet agresja ze skłonnościami do przemocy.

3. Czy ta choroba dotyczy tylko osób z ubogich i niewykształconych środowisk?

Uzależnienie od napojów wysokoprocentowych jest zazwyczaj kojarzone z brudnym, prymitywnym i pozbawionym zasad etycznych środowiskiem. Wpływa na to pijące otoczenie, brak środków finansowych na kulturalne rozrywki, oraz chęć ucieczki od nieciekawego życia. Poza tym choroba ta w środowisku ubogim objawia się w inny sposób – poprzez picie wszystkiego, co zawiera etanol w jakiejkolwiek formie. W środowiskach ludzi dobrze sytuowanych często ten typ uzależnienia nie jest zauważany, bowiem picie kilku lampek wina czy szklaneczki brandy po każdym posiłku traktowane jest bardziej jak przywilej i moda.

4. Czy leczenie jest przymusowe?

Poza szczególnymi przypadkami leczenia uzależnień, narzuconymi przez sąd żadna osoba podejmująca leczenie nie może być do niego przymuszana, dlatego po rozpoczęciu kuracji zawsze istnieje możliwość rezygnacji w pierwszych dniach. Z racji tego, że leczenie alkoholika nie może być przymusowe, to osoba uzależniona musi chcieć wyjść z nałogu, bo tylko wtedy, kiedy sobie go uświadamia będzie współpracować, dążąc w kierunku wyleczenia. Pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze, jaką jest leczenie alkoholizmu, zawsze jest przyznanie się do problemu, otwarcie na specjalistyczną pomoc oraz pragnienie znalezienia skutecznej odpowiedzi na pytanie jak przestać pić.

5. Jakie są podstawowe założenia walki z uzależnieniem?

Podstawowym założeniem stawienia czoła chorobie jest usuwanie wszelkiego typu zaburzeń o charakterze psychosomatycznym, a także zwiększanie ogólnej zdolności osoby uzależnionej do rozpoznawania i rozwiązywania własnych problemów osobistych oraz poszukiwanie konstruktywnego celu, który zastąpi powstałą pustkę i nada wartości życiu pacjenta.

6. Na czym polega leczenie alkoholizmu?

Leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych (a taką jest m.in. alkohol) jest niezbędne ze względu na zagrożenie życia osoby uzależnionej, ale również z powodu degradacji całego jej otoczenia. Ponieważ jest to choroba opierająca się na uzależnieniu psychicznym, odpowiedź na pytanie jak leczyć alkoholizm sprowadza się głównie do odkrywania przyczyn oraz umiejętności radzenia sobie z nimi. Leczenie jest procesem złożonym z wielu elementów mających na celu osiągnięcie konkretnego efektu, jakim jest wyjście z nałogu. Jednak nim przyjdzie czas, że będzie można z dumą opowiadać jak się przestało nałogowo pić, należy przejść cały proces leczenia. A składają się na niego takie elementy, jak diagnozowanie i leczenie przyczyn uzależnienia, psychoterapia, praca z rodziną i najbliższym środowiskiem, wsparcie socjalno-bytowe, konsultacje, poradnictwo i programy środowiskowe.

7. Jakie elementy składają się na fizyczne leczenie uzależnienia?

Choroba alkoholowa – jedno z najpowszechniejszych uzależnień – w przeważającej części stanowi problem psychologiczny, jednak systematyczne przyjmowanie etanolu prowadzi również do uzależnienia metabolizmu od jego obecności, dlatego w wyniku przerwania picia pojawia się tzw. zespół odstawienia. Fizyczne odtruwanie sprowadza się do minimalizowania, a w konsekwencji całkowitej eliminacji ostrych objawów zespołu odstawienia oraz leczenie uszkodzeń somatycznych.

8. Na czym polega psychologiczna terapia alkoholowa?

Pacjenci muszą odpowiedzieć sobie na pytanie – jak przestać pić. Uzależnienie od trunków to w bardzo dużym stopniu problem natury psychologicznej, a picie bywa sposobem na wyciszenie wielu bardzo przykrych emocji, dlatego podczas procesu leczenia alkoholika tak ważne jest oddziaływanie terapeutyczne pozwalające na uświadamianiu sobie psychicznych problemów i podejmowanie wysiłku w celu ich akceptacji. Podstawową formę terapii alkoholowej stanowi zazwyczaj leczenie indywidualne i grupowe, podczas którego każdy może opowiedzieć o swoich lękach, zmaganiach, przeanalizować je i otrzymać niezbędne wsparcie.

Grupowe leczenie uzależnień

Jakie są założenia leczenia w grupie?

Podczas spotkań realizowane są różnego typu zadania, prowadzące do przywrócenia zdolności normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Do tych najważniejszych można zaliczyć wstępną pracę nad uświadomieniem sobie uzależnienia, rozbrajanie jego mechanizmów, praca nad zmianą zachowań poprzez unikanie sytuacji nierozwiązywalnych i naprawianie szkód, ćwiczenie umiejętności interpersonalnych oraz budowanie pozytywnej samooceny.

Jak długo trwa leczenie choroby alkoholowej?

Osoba uzależniona pozostaje taką na zawsze, dlatego po efektywnym zakończeniu leczenia nie może powrócić do dawnego trybu życia. Nawet jeden kieliszek jest potencjalnym zagrożeniem ponownego wejścia w nałóg. Sam proces terapeutyczny powinien trwać minimum 6-8 tygodni. Później wskazane jest stałe uczestnictwo w spotkaniach grup AA.

Partnerzy