Do wyczerpania miejsc atrakcyjna cena promocyjna za pobyt w naszej Klinice 8400 zł 6900 zł

Ratownik Medyczny, ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Collegium Medicum w Bydgoszczy. Nr dyplomu 1800/1629/2013. Od dwóch lat Ratownik Medyczny w Zespołach Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego.