Terapia od 8500 zł za MSC + 1 miesiąc gratis
Do końca miesiąca lub do wyczerpania miejsc

Ratownik Medyczny, ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Collegium Medicum w Bydgoszczy. Nr dyplomu 1800/1629/2013. Od dwóch lat Ratownik Medyczny w Zespołach Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego.