dr Jacek Buczyński

Studia medyczne ukończyłem w 1988 roku w Łodzi. W przeszłości pracowałem na oddziałach: anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii, ginekologii i chirurgii. Posiadam specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii oraz chirurgii ogólnej. Obecnie przyjmuję w Przychodni Lekarskiej „Pro-Med” w Choceniu w poradni ogólnej i ginekologicznej.

Partnerzy