Terapia od 8500 zł za MSC + 1 miesiąc gratis
Do końca miesiąca lub do wyczerpania miejsc
Iwona Rubacha

Iwona Rubacha – Obst jest certyfikowanym specjalistą Psychoterapii uzależnień nr. 1829. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jestem magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacji rodzinnej i wychowania seksualnego, absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami uzyskałam dzięki praktykom dyplomowym w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz w pracy na całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień z pododdziałem detoksykacyjnym i w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, gdzie jestem zatrudniona od kilku lat. Ukończyłam szkolenie w zakresie terapii DDA oraz sesji rodzinnych w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Prowadzę i współtworzę program After Car. Odbyłam kilku miesięczną superwizję kliniczną, prowadzoną przez superwizora rekomendowanego przez Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzę zajęcia w zakresie edukacji seksualnej oraz profilaktyki uzależnień w szkołach średnich. Wykładam na Wyższej Uczelni. Jestem również absolwentką Studium Medycznego we Włocławku z aktualnym prawem wykonywania zawodu.