W związku z trudną sytuacją gospodarczo-społeczną związaną z epidemią COVID19, wychodzimy naprzeciw osobą potrzebującym pomocy. Osobom, które są zainteresowane leczeniem i walką z nałogiem oferujemy dodatkowy miesiąc leczenia gratis! Szczegółowych informacji dotyczących promocji i oferty udzielamy telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu!

Dyplomowany Ratownik Medyczny. Odbyła staż w Wojewódzkim Szpitalu w Płocku, a także praktyki na Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zespole Wyjazdowym w Kutnie. Regularnie stara się uczestniczyć w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Pracując w Domach Pomocy Społecznej zyskała kilkuletnie doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Pracując w tych placówkach może realizować potrzebę bezinteresownego pomagania innym.

Na co dzień jest osobą pozytywnie nastawioną do życia i do ludzi. Bez problemu szybko nawiązuję kontakt z nowo poznanymi osobami. W sytuacjach stresujących i trudnych potrafi okazać wsparcie oraz zachować się adekwatnie do sytuacji.

W swojej pracy kieruje się zawsze dobrem pacjenta i dba o wysoki poziom oraz jakość udzielanych usług medycznych.