Klinika Ośrodek Oaza jest placówką medyczną, w której program terapeutyczny spełnia zarówno standardy krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego przyjmujemy naszych pacjentów na okres minimum od 8 do 12 tygodni.

Ośrodek zatrudni certyfikowanego lub w trakcie certyfikacji terapeutę.

Narkotyki, dopalacze – Skutki zażywania

W dzisiejszych czasach problem uzależnienia wśród dzieci i młodzieży jest bardzo powszechny. W związku ze wzrostem liczby młodych osób eksperymentujących z legalnymi i nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi, Ośrodek Terapii Uzależnień Oaza zaangażował się w profilaktykę uzależnień od narkotyków, dopalaczy oraz alkoholu w szkołach.

Porozmawiajmy – Zadzwoń do nas

Czym są dopalacze, jak wyglądają konsekwencje zażywania narkotyków i jakie skutki na rozwój emocjonalny i społeczny młodego człowieka ma spożywanie alkoholu? W jaki sposób przejawia się współuzależnienie oraz co mogą zrobić dorośli, by zapobiegać eksperymentom młodych ludzi? Na te i inne pytania odpowiadamy w czasie zajęć. Prowadzą je specjaliści Ośrodka Terapii Uzależnień, osoby pracujące na co dzień z uzależnionymi. Staramy się dotrzeć do młodych ludzi i przedstawić im potencjalne zagrożenia oraz straty związane z używaniem środków odurzających. Opowiadamy o naszych doświadczeniach oraz proponujemy strategię działań profilaktycznych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniami.

Informujemy także, gdzie można szukać pomocy i w jaki sposób rozwiązuje się problem nadużywania środków psychoaktywnych. Naszym celem jest aktywna współpraca z młodzieżą i rodzicami, dlatego prowadzone zajęcia są dopasowane do potrzeb danej grupy. Chcemy w ten sposób zapobiegać różnorodnym problemom, które towarzyszą używaniu narkotyków, dopalaczy oraz alkoholu.Autor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2017-01-11 | Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2019