Ośrodek terapii uzależnień – Oaza

87-850 Choceń, Ługowiska 1 koło Włocławka


Choroba alkoholowa, narkomania czy hazard to coraz częściej występujące zjawiska z zakresu patologii społecznej, które wymagają wsparcia pozwalającego pacjentowi uwierzyć we własne siły oraz umożliwiającego wytrwanie w abstynencji. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że każdy z nałogów wywiera wpływ na różne płaszczyzny życia, dlatego wymaga kompleksowego podejścia oraz zindywidualizowanych oddziaływań leczniczych. Postępujące uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy wykonywania określonych czynności powoduje nie tylko załamanie zdrowia, ale także pogorszenie funkcjonowania pacjenta, w znacznej mierze utrudniając realizację codziennych zadań w społeczeństwie.

Zadzwoń i zapytaj o terapię w prywatnym ośrodku Oaza
 

Nasz prywatny ośrodek terapii uzależnień to jedyne w swoim rodzaju miejsce stworzone z myślą o wszystkich osobach, które pragną zerwać z nałogiem i raz na zawsze odmienić swoje dotychczasowe życie. Nie oszukujmy się – tylko nielicznym osobom udaje się wyjść z uzależnienia bez profesjonalnej pomocy. Są to jednak wyjątki, które zdarzają się bardzo rzadko. Dla ludzi dotkniętych alkoholizmem, narkomanią czy jakimkolwiek innym nałogiem, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wizyta w specjalistycznym miejscu, a takim jest Klinika Leczenia Uzależnień OAZA.

 

Z jakim problemami można się do nas zgłosić?

Założony przez nas ośrodek dla uzależnionych powstał z myślą o wszystkich osobach, które chciałyby raz na zawsze uporać się ze swoim nałogiem. Podejmujemy się diagnozowania oraz leczenia:

 

Ośrodek terapii uzależnień

Uzależnienia zabierają wolność, powodując, że chory zaczyna żyć w świecie iluzji i ma wypaczony obraz rzeczywistości. Iluzja stwarza mu złudne poczucie bezpieczeństwa. Prędzej czy później dochodzi do odizolowania się od najbliższych, a także do śmierci duchowej. Taka osoba nie jest w stanie samodzielnie sobie pomóc. Warunkiem koniecznym do wyzdrowienia jest podjęcie leczenia i uznanie swoich destrukcyjnych zachowań.

Do naszej kliniki leczenia uzależnień może zgłosić się każdy, kto znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej – nikogo nie oceniamy, nie potępiamy i nie odmawiamy wsparcia. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że fachowa pomoc jest w wielu przypadkach niezbędna, gdyż choroba alkoholowa czy narkotykowa to nie tylko schorzenie woli, ale niebezpieczne uzależnienie chemiczne, które zlekceważone może prowadzić nawet do zgonu pacjenta.

Wykwalifikowana kadra specjalistów

Podobnie jak inne prywatne ośrodki leczenia uzależnień zapewniamy fachowe wsparcie wszystkim osobom, które zgłoszą się do nas po pomoc. W naszej placówce pracują wyłącznie wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, którzy leczenie nałogów realizują przy uwzględnieniu takich wartości jak szacunek do drugiego człowieka, wrażliwość na dobro pacjenta oraz życzliwość. Profesjonalna kadra doskonale wie, jak pomóc przetrwać pacjentom najtrudniejsze chwile, udzielając wsparcia także rodzinom chorych. Co więcej, nasz personel pozostaje do dyspozycji pacjentów nawet przez wiele miesięcy po zakończeniu terapii.

Ponadto nasza placówka może poszczycić się nowoczesnym sprzętem, dzięki któremu jesteśmy w stanie zapewnić pacjentom dostęp do kompleksowej diagnostyki laboratoryjnej. Wiemy, że nie wszystkie ośrodki leczenia uzależnień dysponują tego rodzaju urządzeniami, a w leczeniu narkomanii, alkoholizmu czy wielu innych nałogów kontrolowanie stanu fizycznego pacjenta jest niezmiernie ważne.

 
Detoks alkoholowy - Zgłoś się do nas
 

Kompleksowe leczenie uzależnienia

Ośrodek terapii uzależnień zapewnia pomoc osobie uzależnionej od alkoholu czy narkotyków wymaga nie tylko zrozumienia, ale także holistycznego podejścia. Dlatego działając jako prywatny ośrodek odwykowy, proponujemy pacjentom etapowe oraz zindywidualizowane oddziaływania lecznicze, w skład których wchodzi zarówno odtruwanie, jak i psychoterapia. Mają one na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się patologicznych cech osobowości, a także przygotowanie jednostki do samodzielnego funkcjonowania po zakończeniu leczenia.

Terapia stacjonarna – jak dokładnie wygląda?

Jedną z najskuteczniejszych metod terapeutycznych w leczeniu uzależnień jest całodobowy pobyt pacjenta w ośrodku terapii. Nasza klinika leczenia uzależnień jest do tego bardzo dobrze przygotowana. Co jest szczególnie istotne, jest to pobyt stacjonarny, a nie zamknięty – oznacza to, że w oknach nie zobaczysz u nas krat, a drzwi zawsze możesz otworzyć. Wierzymy bowiem, że leczenie ma sens przede wszystkim wówczas, kiedy pacjenci są odpowiednio motywowani do wyzdrowienia, a nie nieustannie kontrolowani i przymuszani.

Standardowo prywatne ośrodki odwykowe proponują pobyty stacjonarne o długości od dwóch do sześciu tygodni. W naszej klinice jesteśmy elastyczni, dlatego za każdym razem staramy się dostosować czas trwania leczenia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta. Wiemy też, że każdy przypadek jest inny, dlatego wymaga przygotowania odrębnego programu terapeutycznego.

Celem terapii stacjonarnej jest przede wszystkim:

 • zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji,
 • usunięcie zaburzeń towarzyszących uzależnieniu,
 • rozwiązanie problemów osobistych, z jakimi zmaga się osoba uzależniona,
 • przywrócenie zdrowia psychicznego,
 • rozwijanie zdolności do prawidłowego, zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Terapia stacjonarna w naszym ośrodku jest prowadzona wyłącznie przez doświadczonych specjalistów posiadających stosowne uprawnienia, certyfikaty oraz wieloletnią praktykę w leczeniu uzależnień. Są to osoby, które pracują z pacjentami, poświęcając im tyle czasu, ile potrzebują. Wszystkim pacjentom, którzy zdecydują się na terapię stacjonarną w naszym ośrodku, przez cały okres leczenia zapewniamy kompleksową, długoterminową terapię, bazującą na treningach interpersonalnych, warsztatach umiejętności oraz wielu innych sprawdzonych oddziaływaniach terapeutycznych.

Zadzwoń i zapytaj o terapię w prywatnym ośrodku Oaza

Jaki program leczenia wykorzystujemy?

W Klinice Leczenia Uzależnień OAZA pracujemy przede wszystkim na podstawie modelu poznawczo-behawioralnego, który na chwilę obecną stanowi jedną z najskuteczniejszych metod postępowania terapeutycznego. Terapia ta została opracowana w latach sześćdziesiątych XX wieku, a jej twórcą jest amerykański psychiatra Aaron Beck. Jej głównym założeniem jest przekonanie, że emocje, myśli oraz zachowania jednostki wzajemnie na siebie oddziałują, przyczyniając się do tworzenia wzorców zachowań, które nie zawsze do końca są właściwe. Psychoterapia prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym pozwala wychwycić wszystkie zniekształcone interpretacje rzeczywistości oraz zastąpić je prawidłowymi obrazami.

Jednym z kluczowych elementów udanej terapii uzależnień jest współpraca pacjenta z terapeutą. Wykorzystując podejście poznawczo-behawioralne, można rozłożyć na czynniki pierwsze sytuacje, które powodują wspomniane wyżej zniekształcone postrzeganie rzeczywistości. Podczas tego procesu wyróżnia się:

 • bodziec, czyli określoną sytuację, która jest odpowiedzialna za działanie pacjenta,
 • specyficzny sposób myślenia osoby uzależnionej w danej sytuacji,
 • uczucia i odczucia fizyczne będące konsekwencją specyficznego sposobu myślenia,
 • zachowanie, które reprezentuje pacjent na skutek danego rozumowania myślowego, a więc np. sięgnięcie po alkohol czy inny środek odurzający itp.

Rezultatem terapii poznawczo-behawioralnej jest nie tylko zmiana w zachowaniu, ale także uświadomienie pacjentowi konsekwencji wprowadzenia tych zmian. Wszystko po to, aby jednostka mogła wyrobić w sobie zupełnie nowe reakcje oraz nawyki. Dzięki temu będzie umiała reagować w sytuacjach, kiedy pojawią się negatywne myśli i uzyska samokontrolę nad swoimi zachowaniami.

Opieka ambulatoryjna

Poza możliwością odbycia terapii stacjonarnej nasz prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu i narkomanii oferuje także profesjonalną opiekę ambulatoryjną. Wszystkim pacjentom zapewniamy niezbędne działania terapeutyczne, badania diagnostyczne, a także dostęp do środków farmakologicznych, jeśli zajdzie potrzeba ich zastosowania. Pacjenci, którzy trafiają do naszej kliniki, nie są hospitalizowani, ale stosują się do zaleceń wydawanych przez lekarzy, psychoterapeutów oraz terapeutów uzależnień, pozostając w kameralnym, domowym środowisku. Taka forma leczenia zwykle trwa od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy, w zależności od konkretnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.

Z opieki ambulatoryjnej w Klinice Leczenia Uzależnień OAZA mogą skorzystać osoby, które:

 • zmagają się z chorobą alkoholową,
 • są uzależnione od leków,
 • borykają się z hazardem itp.

Ponadto opieka ambulatoryjna może stanowić idealne rozwiązanie dla osób, które piją szkodliwie, ale nie wpadły jeszcze w nałóg i zależy im na tym, aby skończyć z zaglądaniem do kieliszka. To także bardzo dobra opcja dla wszystkich osób, których najbliżsi nie radzą sobie z uzależnieniem.

Jak skłonić osobę uzależnioną, aby przyjęła pomoc?

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wiele osób ma wśród swoich bliskich kogoś, kto poprzez swój nałóg rani innych i przysparza również im cierpienia. Próbując pomóc takiej osobie, często poddajemy się w pewnym momencie, gdyż wydaje nam się, że zrobiliśmy już wszystko. Tymczasem nieustanne kłótnie i nawoływanie, aby dana osoba opamiętała się, zwykle nie przynoszą oczekiwanego efektu i nie zachęcają nałogowca do podjęcia leczenia.

Najczęściej do podjęcia terapii w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień skłania alkoholika lub narkomana przełomowe wydarzenie – może to być, chociażby utrata pracy, odejście partnera itp. Taki moment powoduje, że osoba uzależniona zaczyna dostrzegać szkodliwość swojego nałogu, ale oczywiście jest wiele przypadków, gdy pacjenci zgłaszają się na terapię bez traumatycznego przeżycia.

Chcąc skłonić osobę uzależnioną do leczenia, warto wiedzieć, jak interweniować. Najlepiej taką interwencję zorganizować tak, aby chory nie domyślił się, że znów chcemy z nim rozmawiać o jego problemie. W rozmowie może wziąć kilka osób. Wśród nich mogą być także dzieci, ale nie należy ich do tego zmuszać. Konwersacji nie należy zmieniać w kłótnię, uzależnionego nie wolno także w żaden sposób poniżać. Postarajmy się mu przede wszystkim uświadomić, że zależy nam na jego zdrowiu, życiu itp. Można także postawić chorego przed wyborem – rodzina albo nałóg.

Jeśli chory podejmie decyzję o zerwaniu z nałogiem i zechce udać się na terapię w ośrodku odwykowym, wówczas naszym obowiązkiem jest zapewnienie mu odpowiedniej pomocy i wsparcia. Powrót do normalnego, zdrowego funkcjonowania nie będzie łatwy i z całą pewnością pochłonie wiele czasu. Jednak dzięki terapii chory na nowo będzie mógł cieszyć się życiem, bez sięgania po środki odurzające. Dlatego warto poświęcić mu swój czas.

Dlaczego warto zdecydować się na leczenie uzależnienia w naszej klinice?

Dzięki temu, że nie działamy jak standardowe ośrodki odwykowe i leczenia alkoholizmu, jesteśmy nastawieni przede wszystkim na niesienie wielokierunkowej pomocy, skierowanej zarówno do pacjenta, jak i do jego najbliższej rodziny. Bez względu na to, czy prowadzimy prywatne leczenie alkoholizmu, narkomanii czy hazardu, cały proces jest zawsze podzielony na kilka etapów:

etap diagnostyczny, który obejmuje między innymi konsultacje ze specjalistą terapii uzależnień oraz lekarzem psychiatrą, etap terapeutyczny, polegający na dobraniu odpowiedniej formy psychoterapii, która może odbywać się zarówno w formie spotkań grupowych, jak i indywidualnych.

Starannie opracowany program, na podstawie którego odbywa się leczenie, wykwalifikowana kadra specjalistów, a także indywidualne podejście do pacjenta sprawiają, że nasz ośrodek dla alkoholików stanowi miejsce, w którym w kameralnych warunkach i rodzinnej atmosferze można powrócić do zdrowia.

Zadzwoń i zapytaj o terapię w prywatnym ośrodku Oaza

Zgłoś się do nas po pomoc!

Bez względu na to, przez jak długi czas zmagasz się z nałogiem, pamiętaj, że zawsze masz możliwość powrotu do trzeźwości i podjęcia walki o własne życie. Nasz prywatny ośrodek dla uzależnionych oferuje nie tylko skuteczną terapię, ale także pełną dyskrecję. Korzystając z naszych usług, możesz mieć pewność, że osoby postronne nie dowiedzą się, w jakim celu odwiedziłeś naszą placówkę.

Płatności za korzystanie z usług świadczonych przez naszą klinikę można dokonywać w ratach. Zależy nam, aby przygotowana przez nas oferta była dostępna dla jak największej liczby osób zmagających się z różnego rodzaju nałogami, by mogli skorzystać z profesjonalnej i kompleksowej pomocy.

Czy na terapiach alkoholizmu środki farmakologiczne są skuteczne?
Leczenie uzależnienia od alkoholu – sposoby rozwiązywania problemu
Fazy rozwoju alkoholizmu
Jakie są objawy problemów alkoholowych?
Kiedy alkoholizm może być zdiagnozowany?
Dyskretne leczenie alkoholizmu
Skutki zażywania dopalaczy
Terapia uzależnień
Leczenie uzależnień, alkoholizmu, terapia, prywatny ośrodek – Bydgoszcz
Leczenie uzależnień, alkoholizmu, terapia, prywatny ośrodek – Gdynia
Leczenie uzależnień, alkoholizmu, terapia, prywatny ośrodek – Gdańsk
Leczenie uzależnień, alkoholizmu, terapia, prywatny ośrodek – Katowice
Leczenie uzależnień, alkoholizmu, terapia, prywatny ośrodek – Kraków
Leczenie uzależnień, alkoholizmu, terapia, prywatny ośrodek – Lublin
Leczenie uzależnień, alkoholizmu, terapia, prywatny ośrodek – Poznań
Leczenie uzależnień, alkoholizmu, terapia, prywatny ośrodek – Płock
Leczenie uzależnień, alkoholizmu, terapia, prywatny ośrodek – Toruń
Leczenie uzależnień, alkoholizmu, terapia, prywatny ośrodek – Warszawa
Anonimowe leczenie alkoholizmu
Leczenie uzależnień, alkoholizmu, terapia, prywatny ośrodek – Wrocław
Leczenie uzależnień, alkoholizmu, terapia, prywatny ośrodek – Łódź
Lekomania
Lekomania – Skutki uzależnienia od leków
Objawy uzależnienia od leków
Zakupoholizm
Leczenie narkomanii
Odwyk narkotykowy
Objawy narkomanii
Konsekwencje narkomanii
Najgroźniejsze narkotyki
Jak pomóc narkomanowi
Przyczyny narkomanii
Objawy uzależnienia od seksu
Skutki uzależnienia od seksu
Jak rozpoznać uzależnienie od seksu
Seksoholizm wśród mężczyzn
Seksoholizm wśród kobiet
Objawy uzależnienia od hazardu
Skutki uzależnienia od hazardu
Skutki alkoholizmu
Alkoholizm – objawy uzależnienia od alkoholu
W jak sposób pomóc alkoholikowi, kiedy traci kontrolę nad życiem?
Pomoc rodzinie alkoholika – na czym polega?
Terapia alkoholowa – dopasowana do stopnia zaawansowania choroby
Alkoholizm w rodzinie – choruje nie tylko alkoholik
Odwyk alkoholowy, czyli jak pozbyć się nałogu
Choroba alkoholowa – wpływ różnych czynników
Odtrucie alkoholowe – fizyczna i psychiczna terapia
Przymusowe leczenie
Jak przestać pić
Jak postępować z alkoholikiem
Uzależnienie od gier komputerowych
O terapii
Uzależnienie od alkoholu
Detoks
Terapia młodzieży
Współuzależnienie
Terapia dla kobiet
Seksoholizm
Uzależnienie od narkotyków
Uzależnienie od komputera
Uzależnienie od hazardu
Uzależnienie od hazardu w internecie
Uzależnienie od dopalaczy
Wsparcie po terapii

Każdy pacjent objęty jest rocznym wsparciem po terapii

Pomoc rodzicom pacjentów w ramach terapii

Nieodpłatnie udzielana jest pomoc rodzinom pacjentów

Płatność ratalna

Istnieje możliwość płatności ratalnej