W związku z trudną sytuacją gospodarczo-społeczną związaną z epidemią COVID19, wychodzimy naprzeciw osobą potrzebującym pomocy. Osobom, które są zainteresowane leczeniem i walką z nałogiem oferujemy dodatkowy miesiąc leczenia gratis! Szczegółowych informacji dotyczących promocji i oferty udzielamy telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu!

Piotr

Co dała mi OAZA?

Czego się dowiedziałem, nauczyłem?

Co zrozumiałem?

Wyciszenie, spokój, czas do rozmyślań, oderwanie się od rzeczywistości, ludzie, miejsce.

Dowiedziałem się dużo o chorobie, że jest nieuleczalna do końca życia, sposoby radzenia sobie.

Nauczyłem się, że można z nią żyć, trzeba walczyć. Jak walczyć, jak sobie z nią radzić.

Odpowiedzialność, zaufanie, wdzięczność.

Zrozumiałem, że sam sobie nie poradzę, że będzie trudno, że muszę chcieć, zacząć od siebie, zrozumiałem, że mam wsparcie, że komuś zależy bardziej niż mi.Autor: Zespół Oaza | Opublikowano: 2017-03-02 |