Pracownicy centrum placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody las” w Toruniu

Bardzo serdecznie dziękuje pracownikom Prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień „Oaza” za opiekę nad naszą wychowanką. Mamy nadzieję, że Państwa wsparcie i zaangażowanie pomogą jej w przezwyciężaniu trudności.

Pracownicy centrum placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody las” w Toruniu

 

 Autor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2018-06-25 |