Klinika Ośrodek Oaza jest placówką medyczną, w której program terapeutyczny spełnia zarówno standardy krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego przyjmujemy naszych pacjentów na okres minimum od 8 do 12 tygodni.

Ośrodek zatrudni certyfikowanego lub w trakcie certyfikacji terapeutę.

Czy jesteś alkoholikiem?

Alkoholizm jest chorobą, która najczęściej zaczyna się niewinnie i rozwija podstępnie… Jednym z jej pierwszych objawów jest utrata kontroli nad spożywaniem napojów alkoholowych.

Pozostałe objawy choroby alkoholowej to:

  • zmiana tolerancji na alkohol (podwyższenie lub obniżenie – by uzyskać ten sam stan, co kiedyś, trzeba wypijać mniej lub więcej),
  • objawy abstynencyjne: niepokój, drażliwość, poty, skurcze mięśniowe, dreszcze i drżenie kończyn, nudności,
  • koncentracja życia wokół picia, poszukiwanie okazji do sięgnięcia po alkohol,
  • zaburzenia pamięci i świadomości (tzw. „dziury pamięciowe”, które pojawiają się po spożyciu alkoholu),
  • nawroty picia po podejmowanych próbach utrzymywania okresowej wstrzemięźliwości.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO, do stwierdzenia, czy jest się alkoholikiem poleca tzw. Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Jest to badanie przesiewowe, składające się z kilkunastu pytań, do których wypełnienia potrzebna jest umiejętność przeliczenia wypijanego przez Ciebie alkoholu na porcje standardowe. Przy każdym z zapytań podane są warianty odpowiedzi wraz z punktacją w nawiasach.

O wiele krótszy jest test CAGE, który polega na odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy zdarzały się w Twoim życiu okresy, kiedy odczuwałeś konieczność ograniczenia swojego picia?
  • Czy zdarzało się, że różne osoby z Twojego otoczenia wprawiały Cię w zdenerwowanie uwagami na temat spożywania alkoholu?
  • Czy zdarzyło się, że odczuwałeś wstyd lub wyrzuty sumienia z powodu swojego picia?
  • Czy miały miejsce sytuacje, gdy tuż po przebudzeniu się pierwszą rzeczą było sięgnięcie do kieliszka, aby postawić się na nogi (picie na pusty żołądek) lub uspokoić nerwy?

Już jedna odpowiedź twierdząca może świadczyć o podejrzeniu istniejącej choroby alkoholowej. Jeśli zastanawiasz się, czy jesteś uzależniony od alkoholu lub obawy takie mają najbliższe Ci osoby, odpowiedz sobie szczerze na powyższe pytania. Jeżeli niepokoi Cię picie kogoś bliskiego, również możesz zachęcić go do wypełnienia powyższego testu.Autor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2017-02-03 | Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2021