Klinika Ośrodek Oaza jest placówką medyczną, w której program terapeutyczny spełnia zarówno standardy krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego przyjmujemy naszych pacjentów na okres minimum od 8 do 12 tygodni.

Ośrodek zatrudni certyfikowanego lub w trakcie certyfikacji terapeutę.

Współuzależnienie – gdzie szukać pomocy?

Gdy partner boryka się z chorobą alkoholową…

Kwestia współuzależnienia to bardzo poważny i złożony problem, którego definicja pojawiła się literaturze przedmiotu zaledwie kilkanaście lat temu.

Problem ten dotyka najczęściej kobiet, których mężowie zmagają się z nałogiem alkoholowym, jednak analogiczna sytuacja może mieć miejsce również w przypadku przyjaciół czy współpracowników.

 

Jak powstaje współuzależnienie?

Psychologowie twierdzą, że pierwsze objawy mogą pojawiać się już w dzieciństwie. Dzieci, które codziennie stają się świadkami alkoholizmu, któregoś z członków rodziny zbierają w sobie przykre doświadczenia, żeby w przyszłości je powielać, naśladować. Ta sama sytuacja dotyczy także osób dorosłych, kiedy zawarte małżeństwo okazuje się być toksycznym związkiem, z którego ucieczka często przerasta siły osoby będącej partnerem osoby uzależnionej.

 

Oto kilka wybranych skutków toksycznych związków:

 

  • brak poczucia własnej wartości związany z niemożnością zlikwidowania problemu, co w przyszłości może skutkować izolowaniem się od innych i brakiem wiary we własne możliwości,
  • nienaturalne aroganckie zachowanie mające na celu maskowanie patologicznej sytuacji i odsuwanie od siebie wszystkich ewentualnych przykrych sytuacji związanych z rozmową o sytuacji, w jakiej przyszło żyć osobie, której partner ma problemy z nałogiem,
  • niemożność poradzenia sobie z własnym życiem przejawiająca się tendencją do odkładania wszystkich spraw na później, zaniedbywaniem obowiązków i ogólnym zniechęceniem do poprawy jakości własnego życia,
  • usilne poszukiwanie drugiej osoby i upatrywanie w niej wybawiciela, którego obecność rozwiązać ma wszystkie problemy,
  • tendencja do powielania błędów rodziny, czy przyjaciół w przyszłym życiu przejawiająca się na przykład w poszukiwaniu przez kobiety partnera na wzór uzależnionego ojca,
  • nadmierna dbałość o zaspokajanie potrzeb innych, co skutkuje jednocześnie nagminnym zaniedbywaniem własnej osoby,
  • niechęć do szukania pomocy z zewnątrz, wstyd i alienacja.

Jak pomóc uwolnić się z takiej sytuacji?

Wszystkie przedstawione powyżej objawy powinny być znakiem alarmowym dla otoczenia. Pomoc osobie chorej może okazać się jednak trudna, a podejmowane przez nas kroki często mogą być odbierane jako niechciana ingerencja w życie prywatne. Podstawą pomocy są długie merytoryczne rozmowy, które mają na celu uświadomić osobie chorej powagę sytuacji, w jakiej się znalazła. Świadomość także w tym przypadku to pierwszy krok do podjęcia skutecznej terapii mającej na celu poprawę jakości życia i wyjście z chorej sytuacji. Zadaniem psychoterapeuty jest odbudowanie poczucia własnej wartości i rozbudzenia chęci na zmiany.

Gdzie zwrócić się o pomoc?

W całym kraju funkcjonuje wiele ośrodków, które zajmują się leczeniem uzależnień, gdzie każda osoba potrzebująca, może odnaleźć fachową pomoc. Na terenie Chocenia znajduje się Klinika Oaza, w której pracownicy zajmują się kompleksowym leczeniem uzależnień. Każda oferowana przez Klinikę forma pomocy jest dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby chorej.Autor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2017-02-03 | Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2021