Klinika Ośrodek Oaza jest placówką medyczną, w której program terapeutyczny spełnia zarówno standardy krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego przyjmujemy naszych pacjentów na okres minimum od 8 do 12 tygodni.

Ośrodek zatrudni certyfikowanego lub w trakcie certyfikacji terapeutę.

Przyczyny i skutki uzależnień

Kobieta siedzi przy stole z mężem alkoholikiem, który pije, a ona martwi się o jego stan.

Czynniki genetyczne, biologiczne i społeczne mogą mieć wpływ na to, czy w swoim życiu popadniemy w jakieś uzależnienia. Niektóre osoby mają większe ku temu predyspozycje, a sprzyja im wychowywanie się na patologicznych wzorcach rodziców, niedoświadczanie wystarczającego poczucia bezpieczeństwa, miłości czy dowartościowania. Uzależnienia dotykają głównie osób, które mają niską samoocenę, zostały skrzywdzone w dzieciństwie emocjonalnie lub fizycznie, a w życiu dorosłym nie radzą sobie z problemami, związkami czy własnymi uczuciami.  

Porozmawiajmy – Zadzwoń do nas

Przyczyny i skutki alkoholizmu

Choroba alkoholowa ma różne podłoże. Przyczyny alkoholizmu mogą być:

 • pedagogiczne – czyli dotyczące procesu wychowania. Na chorobę alkoholową zapadają częściej dzieci z tzw. rodzin patologicznych, w których rodzice i bliscy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu czy od innych używek (np. papierosów lub od narkotyków). Rozwód rodziców, wyjazd jednego z nich do pracy za granicę czy inne sytuacje w źle funkcjonującej rodzinie również mogą wpłynąć na rozwój alkoholizmu. Przyczyną bywa też złe towarzystwo;
 • psychologiczne – alkoholizm wynika często z chęci ucieczki przed trudną rzeczywistością. Te osoby, które mają słabszą psychikę, pijąc alkohol, zapominają o otaczających je problemach. Jednak każdorazowe „zapijanie” niepowodzeń prowadzi do uzależnienia,
 • socjologiczne – alkoholizmowi sprzyjają różne okazje towarzyskie i rodzinne, podczas których nie brakuje alkoholu spożywanego często w dużych ilościach,
 • genetyczne – skłonności do alkoholizmu mogą mieć także podłoże genetyczne, a związane są z wyższą tolerancją organizmu na alkohol. To sprawia, że osoby mające takie predyspozycje, częściej sięgają po alkohol.

Choroba alkoholowa pociąga za sobą konsekwencje w wielu obszarach życia. Do skutków alkoholizmu zaliczyć można:

 • uszkodzenia w układzie nerwowym – nieodwracalne zmiany, jakie zachodzą w mózgu,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • przewlekłe zapalenie trzustki,
 • stłuszczenie wątroby,
 • marskość wątroby,
 • przewlekłe stany zapalne żołądka,
 • zmniejszenie popędu seksualnego,
 • zaburzenia i choroby psychiczne – np. halucynacje, zespół Korsakowa, depresja,
 • utrata rodziny i pracy,
 • długi,
 • problemy z prawem.

Przyczyny i skutki narkomanii

Najczęściej przyczyny narkomanii mają związek ze środowiskiem, w którym przebywa uzależniony. Wówczas próbuje on zaimponować w towarzystwie lub chce je naśladować. Inne powody sięgnięcia po narkotyki to:

 • ciekawość – chęć poznania nowych bodźców,
 • forma ucieczki od problemów,
 • problemy emocjonalne,
 • niska samoocena,
 • nuda – efekt braku pomysłu na spędzanie wolnego czasu.

Wśród przykładowych skutków narkomanii wymienić można m.in.:

 • choroby układu oddechowego,
 • zaburzenia akcji serca,
 • zakażenia wirusem HIV czy WZW typu C,
 • zaburzenia psychiczne – psychozy, lęki,
 • konflikty z prawem, łamanie norm społecznych,
 • zerwane więzi z rodziną i przyjaciółmi,
 • handel narkotykami,
 • prostytucję,
 • napady padaczkowe,
 • zawał serca,
 • choroby przenoszone drogą płciową,
 • zwolnienie z pracy,
 • problemy w szkole.

Przyczyny i skutki lekomanii

Uzależnienie od leków znajduje się w czołówce nałogów w XXI w. Lekomania występuje najczęściej u:

 • pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne – depresję, zaburzenia snu, lękowe,
 • osób samotnych oraz tych, które nie doświadczają odpowiedniego wsparcia ze strony otoczenia,
 • osób cierpiących na hipochondrię – czyli mających przeświadczenie o różnych problemach zdrowotnych i leczących się nie rzadko na własną rękę.  

Nałogowe zażywanie leków może prowadzić do takich skutków jak np.

 • wrzody żołądka,
 • nudności,
 • problemy z oddychaniem, koncentracją i koordynacją,
 • zaburzenia postrzegania i pamięci,
 • napady lękowe,
 • halucynacje,
 • śpiączka,
 • obrzęk płuc,
 • śmierć
 • choroby jelit,
 • odwodnienie,
 • drażliwość,
 • przygnębienie,
 • utrata kontroli nad zachowaniami,
 • nadciśnienie.

Przyczyny i skutki seksoholizmu

Obsesyjny stosunek do seksu to inaczej seksoholizm. Jego przyczyny tkwią np. w:

 • doświadczeniach rodzinnych – rodzice uzależnieni od różnych substancji lub seksu, stosujący przemoc,
 • doświadczeniu takim jak molestowanie seksualne czy gwałt,
 • zaburzeniach takich jak np. depresja, lęki, nerwice,
 • zmiany organiczne oraz biologiczne.

Do skutków seksoholizmu zaliczyć można m.in.:

 • duże wydatki finansowe m.in. na prostytutki,
 • problemy w życiu zawodowym – w skupieniu się na obowiązkach itd.,
 • problemy z wyrażaniem emocji, apatia,
 • kłopot z zaakceptowaniem prawdziwej intymności,
 • absorbowanie uwagi na sobie przez najbliższych, zaniedbywanie ich, niszczący wpływ na rodzinę, niewłaściwe wzorce seksualne przekazywane dzieciom,
 • popadanie w inne uzależnienia np. narkomanię.

Przyczyny i skutki uzależnienia od hazardu

Podłożem patologicznego hazardu mogą być np.:

 • zaburzenia osobowości sięgające jeszcze czasów dzieciństwa,
 • trudne wydarzenie życiowe – np. rozwód, rozstanie z kimś bliskim, utrata pracy,
 • postrzeganie hazardowych gier jako sposobu na prosty zarobek, pomnażanie pieniędzy.

Jak każde uzależnienie hazard prowadzi także do wielu negatywnych skutków:

 • granie na coraz wyższych stawkach, aby odrobić straty,
 • problemy finansowe,
 • kłopoty z prawem,
 • izolacja społeczna,
 • poczucie winy i wstydu własnych potrzeb,
 • myśli i próby samobójcze,
 • wrzody,
 • bóle głowy,
 • zawał serca.  

Każdy z tych nałogów rodzi wiele negatywnych skutków i wymaga profesjonalnego leczenia w ośrodku uzależnień.Autor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2019-04-13 | Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2019