Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego w Klinice Uzależnień OAZA Medica

16 października 2019 roku w miejscowości Ługowiska odbyło się symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gminy Domu Opieki dla Osób Starszych i Uzależnień wraz z niezbędną infrastrukturą.

Uroczystość odbyła się w Klinice Uzależnień OAZA Medica, która jest pomysłodawcą przedsięwzięcia. Współwłaściciel Kliniki Uzależnień OAZA Medica, Pan Patrycjusz Maniecki zapoznał zebranych gości z działaniami realizowanymi przez Oazę.

Podczas uroczystości został podpisany i uroczyście wmurowany akt erekcyjny.
Budowa Domu Opieki dla Osób Starszych i Uzależnień dla 30 osób ma trwać dwa lata.

 

 Autor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2019-11-13 | Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019