Klinika Ośrodek Oaza jest placówką medyczną, w której program terapeutyczny spełnia zarówno standardy krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego przyjmujemy naszych pacjentów na okres minimum od 8 do 12 tygodni.

Ośrodek zatrudni certyfikowanego lub w trakcie certyfikacji terapeutę.

Jak rozpoznać uzależnienie od seksu

Mimo że uzależnienie od seksu jest zjawiskiem coraz powszechniejszym i obejmującym coraz większą grupę ludzi, niezwykle trudno jest jednoznacznie zdiagnozować, kto z nas posiada preferencje seksualne uznawane za powszechnie akceptowalne, a kogo można nazwać seksoholikiem. Granica między zachowaniami seksualnymi jest niewyraźna i niejednorodna, z uwagi na fakt, że seks już dawno stał się elementem kultury masowej i epatuje się nim zewsząd. Jednocześnie, w dalszym ciągu nie potrafimy swobodnie rozmawiać o seksie, swoich pragnieniach, obawach i fantazjach, czyniąc ze współżycia temat tabu. Niewyartykułowane problemy mogą się nawarstwiać, a ich skutkiem może być uzależnienie od seksu. Jak rozpoznać seksoholika? Co można zrobić, by pomóc uzależnionemu seksualnie? Czy ośrodek leczenia uzależnień stanowi szansę na wyjście z nałogu seksoholizmu? Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami.

Porozmawiajmy – Zadzwoń do nas

Seksoholizm – definicja

Czym właściwie jest seksoholizm? Dr Bohdan Woronowicz uzależnienie to definiuje jako stan psychiczny, którego cechą jest stały, wewnętrzny przymus i konieczność realizowania czynności seksualnych z osobami lub przedmiotami. Dodaje, iż zaspokajanie swoich pragnień może odbywać się zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym i właśnie to stanowi jeden z najważniejszych aspektów powyższej definicji. Współcześnie, coraz częściej seks przybiera właśnie wymiar cyfrowy. Seks-czaty, aplikacje erotyczne czy wirtualny seks za pośrednictwem kamer internetowych, to nowe zagrożenia, przed którymi staje współczesna seksuologia.

6 objawów uzależnienia

Niezależnie od tego, czy seksoholik zaspokaja swoje potrzeby w wymiarze realnym, czy wirtualnym, charakteryzuje się on typowymi dla osoby uzależnionej cechami. Cechy te mogą w każdym przypadku występować z różnym natężeniem, jednak zwyczajowo, wyróżnia się 6 wyznaczników, pozwalających rozpoznać, czy dana osoba jest uzależniona od seksu. Są to:

  • brak kontroli własnych zachowań,
  • ograniczenie lub rezygnacja innych doznań na rzecz seksu,
  • poczucie konieczności i przymusu,
  • chęć doznawania coraz mocniejszych bodźców,
  • zaniedbywanie obowiązków,
  • kontynuowanie zachowań mimo świadomości, że są one szkodliwe.

Tak jak osoba uzależniona od alkoholu, narkotyków, czy hazardu, również seksoholik nie jest stanie kontrolować własnych zachowań. Poczucie przymusu w istocie nie ma nic wspólnego z autentyczną ochotą na seks i nie wiąże się z odczuwaniem przyjemności ze stosunku. Przytoczona wcześniej definicja dra Woronowicza łączy i spaja w sobie wszystkie 6 wyżej opisanych czynników, dlatego wydaje się być najbardziej kompletna spośród wszystkich, z jakimi możemy się spotkać w fachowej literaturze.

Oaza – prywatny ośrodek odwykowy

Szansą dla osób uzależnionych od seksu jest terapia odwykowa. W naszym ośrodku leczenia uzależnień Oaza oferujemy wsparcie oraz skuteczne leczenie osób cierpiących na uzależnienie od seksu. Jeśli rozpoznajesz u siebie lub swoich bliskich objawy, o których piszemy powyżej, skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni specjaliści wiedzą, jak pomagać ludziom z problemami, pozwalając im odzyskiwać kontrolę nad własnym życiem.

 

Artykuły związane z seksem na naszym blogu

Więcej artykułów można znaleźć na naszym blogu.Autor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2017-09-28 | Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2019