Klinika Ośrodek Oaza jest placówką medyczną, w której program terapeutyczny spełnia zarówno standardy krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego przyjmujemy naszych pacjentów na okres minimum od 8 do 12 tygodni.

Ośrodek zatrudni certyfikowanego lub w trakcie certyfikacji terapeutę.

Terapia uzależnień

Uzależnienie, niezależnie od czego, jest chorobą, która bezwzględnie upośledza funkcjonowanie człowieka. Wpływa nie tylko na ciało, ale także na ludzką psychikę oraz umysł. Równie ogromne jest jego oddziaływanie na otoczenie chorego. Mając na uwadze tak szeroki zasięg nałogu, leczenie musi przebiegać w sposób holistyczny i obejmować wszystkie powyższe aspekty życia pacjenta.

Metody leczenia

W naszej klinice postrzeganie uzależnienia opieramy na modelu strategiczno-strukturalnym. Jest to model psychoterapii oparty na założeniu, iż uzależnienie jest zaburzeniem w funkcjonowaniu człowieka odmiennym od innych, np. emocjonalnych. Nie oznacza to, że u pacjenta nie mogą one występować jednocześnie. Podejście to określa zalecenia dotyczące strategii postępowania terapeuty, jak również procedury kształtujące sytuacje terapeutyczne. W Oazie korzystamy także z założeń terapii systemowej (m.in. na podstawie nauk Ludwiga von Bertalanffy’ego oraz Virginii Satir), obejmującej terapię rodzinną. Staramy się łączyć wiele metod psychoterapii, co obecnie jest już normą i sięgamy także po model terapii motywującej oraz metody aktywizujące. Cenimy sobie różnorodność podejść, co pozwala nam indywidualnie pracować z pacjentem i dostosować terapię do jego możliwości oraz potrzeb. To z kolei sprawia, że cały proces leczenia jest bardziej skuteczny. Istotne jest dla nas także wydobywanie mocnych stron uzależnionego i budowanie jego poczucia kompetencji i własnej wartości.

Terapia – od czego się zaczyna?

W przypadku uzależnienia od środków psychoaktywnych, takich jak narkotyki i alkohol, podstawą jest detoks, czyli odtrucie organizmu ze szkodliwych substancji. Ta pierwsza faza potrzebna jest, aby pacjent mógł zregenerować siły fizyczne i podjąć dalsze kroki w walce z nałogiem. Odtruwanie przebiega dwustopniowo: przez uzupełnienie wypłukanych przez alkohol witamin i substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz podawanie leków związanych z odtruciem polekowym. Detoks jest niezbędny w podjęciu terapii, gdyż uzależnienie wpływa na ogólne pogorszenie kondycji człowieka, doprowadzając do wielu problemów zdrowotnych i psychicznych. Nasza kadra składająca się z profesjonalistów pomoże przejść ten etap w jak najłagodniejszy sposób. Abstynencja jest warunkiem koniecznym do podjęcia kilkutygodniowego, intensywnego programu terapii. Najlepsze efekty osiąga się, gdy początkowa faza leczenia przebiega stacjonarnie, pod ścisłym nadzorem opiekunów.

Rodzaje zajęć terapeutycznych

Możemy mówić o trzech typach uzależnienia: fizycznym, psychicznym i społecznym. Najtrudniej poradzić sobie z dwoma ostatnimi, stąd w naszym ośrodku pacjent uczestniczy w wielu, rozmaitych zajęciach, które mają na celu wzrost asertywności u chorego oraz umiejętności interpersonalnych. Pacjent powinien poddać się zarówno terapii indywidualnej, jak i grupowej. Ten etap powinien trwać co najmniej 4 tygodnie w przypadku leczenia choroby alkoholowej oraz odpowiednio dłużej przy innych uzależnieniach. Ważne jest, aby wzbudzić u chorego odpowiednią motywację oraz skonfrontować go z negatywnymi skutkami nałogu.

W kolejnym etapie pacjent musi uświadomić sobie, jakie są skutki jego uzależnienia oraz jak wpływają na różne sfery życia. Są to swego rodzaju zajęcia psychoedukacyjne. Następnie chory uczy się dzielić emocjami i wyposażany jest w wiedzę wspartą nauką określonych umiejętności, które pomogą mu żyć w trzeźwości.

W ośrodku korzystamy z wielu innowacyjnych, ale też sprawdzonych metod terapii. Jedną z nich jest wspomagająca medycynę konwencjonalną koloroterapia. Stosujemy ją poprzez korzystanie ze specjalnych lamp naświetlających, okularów, odpowiedniej diety opartej na produktach o konkretnej barwie, kurację z wykorzystaniem kryształowej lampy, czy poprzez tzw. oddychanie kolorem. Czemu metoda ta może okazać się korzystna? Przy uzależnieniu dochodzi do zakłócenia drgań poszczególnych organów ciała. Na nie zaś wpływ mają odpowiednie barwy, które regulują ten proces, przywracają naturalną równowagę oraz inicjują proces autoleczenia.

Inną wykorzystywaną przez nas mniej konwencjonalną metodą wspomagania leczenia jest aromaterapia. Specjalna kompozycja roślinna ma działanie energetyzujące, relaksacyjne oraz odświeżające. Olejki eteryczne pomagają niwelować skutki stresu, usuwają zmęczenie i bezsenność oraz działają witalizująco na psychikę. Poza tym wspomagają leczenie wielu dolegliwości i chorób niezwiązanych bezpośrednio z nałogiem.

Dalsze postępowanie

Najdłużej trwającą faza leczenia jest tzw. terapia pogłębiona. Składają się na nią indywidualne spotkania z terapeutą, udział w grupach wsparcia czy warsztatach. Jej celem jest wprowadzanie zmian w życie pacjenta, utrwalanie ich oraz stopniowe przygotowywanie pacjenta do usamodzielnienia się w walce z nałogiem. Program jest dość elastyczny i dostosowany do potrzeb danej osoby. Należy zaznaczyć, że cały proces leczenia jest długookresowy, a w związku z głęboko zakorzenionymi problemami, jakie łączą się z nałogiem, potrzebą przepracowania wielu ważnych w życiu chorego kwestii i niejednokrotnie powrotu do nich. Warto zwrócić też uwagę na niebezpieczeństwo złamania abstynencji i okresy nawrotu choroby – nie są to dowody na nieskuteczność terapii i nie przekreślają jej w całości, za to skłaniają do analizy oraz szukania innych rozwiązań podczas sesji terapeutycznej.

Bydgoszcz

Gdańsk

Gdynia

Katowice

Kraków

Lublin

Poznań

Płock

Toruń

Warszawa

Wrocław

ŁódźAutor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2018-04-13 | Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2021