W związku z trudną sytuacją gospodarczo-społeczną związaną z epidemią COVID19, wychodzimy naprzeciw osobą potrzebującym pomocy. Osobom, które są zainteresowane leczeniem i walką z nałogiem oferujemy dodatkowy miesiąc leczenia gratis! Szczegółowych informacji dotyczących promocji i oferty udzielamy telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu!

Leczenie uzależnień, alkoholizmu, terapia, prywatny ośrodek – Poznań

Terapia uzależnień – Poznań

W naszym prywatnym ośrodku leczenia uzależnień Oaza oferujemy fachową pomoc pacjentom z całej Polski, w tym z Poznania, którzy chcą podjąć walkę z nałogiem. Prowadzimy terapie alkoholowe oraz skoncentrowane na leczeniu innych uzależnień fizycznych i psychicznych, każdorazowo dostosowując ich rodzaj i przebieg do konkretnego pacjenta. Mamy duże doświadczenie zarówno w stacjonarnym, jak i ambulatoryjnym leczeniu osób uzależnionych. Wiemy, że nałóg, niezależnie od tego, czy mowa o narkomanii, lekomanii, hazardzie, czy uzależnieniu od Internetu to problem złożony, który najczęściej ma negatywny wpływ na większość sfer życia. W związku z tym nasza pomoc ma charakter wielopłaszczyznowy.

Poradnia uzależnień

Kompleksowe leczenie uzależnień prowadzone w naszej poradni oparte jest na metodach strategiczno-strukturalnych i zwykle dzieli się na kilka etapów. Nasi pacjenci stopniowo, w miarę postępowania terapii alkoholowej lub jakiejkolwiek innej odzyskują zdolność do prawidłowego funkcjonowania. Według nas kluczem do sukcesu jest zrozumienie psychologicznych mechanizmów nałogu i podjęcie próby ich zmiany. Bardzo ważne jest zrozumienie przebiegu oraz celu terapii uzależnień, wiara w siebie i motywacja do działania, dlatego przed rozpoczęciem leczenia dokładnie omawiamy z chorym, na czym ma ono polegać, a następnie pracujemy nad rozwojem różnego rodzaju umiejętności wspierających jego proces i przydatnych w późniejszym życiu. Mowa tu o zdolnościach, które mogą pomóc pacjentowi na nowo odnaleźć się w społeczeństwie, ułatwić nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie relacji, a także zrozumieć siebie i zbudować pozytywny obraz swojej osoby i świata.

Oaza to ośrodek odwykowy we Włocławku, w którym specjalistyczną pomoc otrzyma każda osoba, która czuje, że potrzebuje terapii uzależnień. Niezależnie od tego, czy chodzi o leczenie alkoholizmu, czy innego nałogu fizycznego lub psychicznego oraz skąd pochodzi pacjent, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Dojazd samochodem z Poznania

Dojazd pociągiem z PoznaniaAutor: Zespół Oaza | Opublikowano: 2018-05-17 | Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2019