Klinika Ośrodek Oaza jest placówką medyczną, w której program terapeutyczny spełnia zarówno standardy krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego przyjmujemy naszych pacjentów na okres minimum od 8 do 12 tygodni.

Ośrodek zatrudni certyfikowanego lub w trakcie certyfikacji terapeutę.

Kiedy alkoholizm może być zdiagnozowany?

Kiedy alkoholizm może być zdiagnozowany?

Do postawienia prawidłowej diagnozy i rozpoczęcia leczenia uzależnienia związanego z piciem pomocne są kryteria Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10. Zgodnie z nimi alkoholizm jest rozpoznawany w sytuacji, kiedy występują przynajmniej trzy z poniższych objawów, w okresie minimum jednego miesiąca lub w trakcie ostatniego roku, w okresach krótszych niż miesiąc:

  • upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych,
  • silne pragnienie lub wręcz odczuwanie przymusu związanego z piciem (tzw. głód alkoholowy),
  • upośledzenie zdolności powstrzymywania się od zaglądania do kieliszka,
  • trudności w ograniczeniu ilości spożywanych napojów alkoholowych,
  • zwiększona tolerancja alkoholu, oznaczająca potrzebę dostarczania organizmowi coraz większych dawek napojów alkoholowych w celu uzyskania oczekiwanego efektu, rozwiązywania problemów,
  • fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego występujące w sytuacji ograniczenia lub próby zaprzestania picia: bóle i zawroty głowy, nudności, nadciśnienie tętnicze, drżenie, biegunka,
  • wymioty, wzmożona potliwość, pobudzenie psychoruchowe lub spowolnienie, bezsenność, majaczenie,
  • świadome nadużywanie napojów alkoholowych pomimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych dla zdrowia psychicznego i fizycznego następstw związanych z piciem,
  • skoncentrowanie swojego życia wokół alkoholu kosztem rodziny, obowiązków zawodowych itp.

 PowrótAutor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2020-06-30 |