Klinika Ośrodek Oaza jest placówką medyczną, w której program terapeutyczny spełnia zarówno standardy krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego przyjmujemy naszych pacjentów na okres minimum od 8 do 12 tygodni.

Ośrodek zatrudni certyfikowanego lub w trakcie certyfikacji terapeutę.

Skutki alkoholizmu

Alkoholizm to choroba, która trwa latami. Przez ten czas organizm wyniszczany jest przez substancję psychoaktywna, jaką jest alkohol przyjmowany pod różnymi postaciami. Oprócz skutków fizycznych, powoduje także psychiczne oraz społeczne. Niesie za sobą często też przemoc w rodzinie – słowną lub fizyczną.

Porozmawiajmy – Zadzwoń do nas

Poalkoholowe uszkodzenia mózgu

Neurotoksyczne skutki działania etanolu najszybciej widoczne są w układzie nerwowym. Przykładem zmian, jakie zachodzą w mózgu, są:

 • zapalenie wielonerwowe – zaburzenia czucia, nerwobóle, osłabienie, brak odruchów ścięgnistych, bóle mięśniowe, zanik mięśni. W najgorszych przypadkach może dojść nawet do niedowładu czy do porażenia,
 • otępienie – postępująca niewydolność intelektualna, alkoholik na tym etapie zaczyna potrzebować pomocy innych przy załatwianiu nawet najprostszych spraw, przestaje rozumieć, co się wokół niego dzieje,
 • drżenie lub napady drgawkowe,
 • zaburzenia gałkoruchowe,
 • utraty przytomności,
 • toksyczna neuropatia wzrokowa – uszkodzenie pozagałkowej części nerwu wzrokowego, czyli zaburzenia widzenia różnego stopnia, ograniczenie pola widzenia,
 • psychoza Korsakowa – zaburzenia zapamiętywania, dezorientacja w czasie i otoczeniu, problemy z zapamiętywaniem tego, co się wokół dzieje, luki w pamięci.

Sprawy sercowe

Nadużywanie alkoholu powoduje różne choroby układu krążenia. Wśród najczęstszych przypadków wymienia się:

 • nadciśnienie tętnicze, które może prowadzić również do zgonów,
 • niemiarowość lub zaburzenia rytmu serca – z reguły objawia się migotaniem i trzepotaniem przedsionków, a arytmia jest częstą przyczyną nagłych zgonów wśród alkoholików,
 • kardiomiopatię alkoholową – to zmiany zwyrodnieniowe włókien mięśnia sercowego, który uszkodzony nie jest w stanie przepompowywać odpowiedniej ilości krwi do organizmu. Oprócz tego to schorzenie objawia się stłuszczonym i powiększonym sercem.

Zmiany w układzie pokarmowym

Spożywany w nadmiernych ilościach alkohol nie oszczędza także układu pokarmowego. Powoduje tu wiele chorób, takich jak np.:

 • przewlekłe stany zapalne błony śluzowej,
 • przewlekłe stany zapalne przełyku,
 • przewlekłe stany zapalne dwunastnicy,
 • przewlekłe stany zapalne żołądka,
 • wybroczyny,
 • nadżerki,
 • refluks żołądkowo- przełykowy,
 • przewlekłe zapalenie trzustki – alkohol sprawia, że odkładające się, zalegające enzymy trzustkowe powodują samotrawienie trzustki, co prowadzi do stanu zapalnego,
 • stłuszczenie wątroby – czyli nadmierne odkładanie się tłuszczu w komórkach wątrobowych (to proces, który może się cofnąć po zaprzestaniu picia), objawia się dolegliwościami w okolicach prawego podżebrza i powiększeniem wątroby,
 • marskość wątroby – jest stanem, którego się nie da całkowicie wyleczyć, powoduje m.in. utratę wagi, osłabnięcie, żółtaczkę, obecność płynu w jamie brzusznej, obrzęki.
  Marskość wątroby częściej występuje u kobiet, po znacznie krótszym okresie picia niż w przypadku mężczyzn.

Problemy z seksem

Alkohol wpływa także na wydolność seksualną. W niewielkich dawkach może dodawać odwagi, redukować wstyd i przez to zwiększać popęd seksualny. Jednak przewlekłe picie alkoholu prowadzi do osłabienia wydolności seksualnej. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn objawia się mniejszym popędem płciowym. U kobiet uzależnionych od alkoholu obniża się płodność i szybciej pojawia się menopauza. Z kolei u mężczyzn alkoholizm może doprowadzić do impotencji, zburzeń wzwodu, opóźnienia ejakulacji czy płodności.

Psychiczne skutki alkoholizmu

Poza fizycznymi skutkami alkoholizmu wywołuje również zmiany w psychice. Mogą to być takie choroby jak:

 • halucynoza alkoholowa – to inaczej majaczenie alkoholowe, osoba uzależniona od alkoholu słyszy nieistniejące głosy, często należące do znajomych osób. Alkoholicy czują się zagrożeni, uważają, że np. są przez kogoś obserwowani, obgadywani. Nierzadko głosy nakazują im także popełnienie samobójstwa lub agresję wobec innych osób;
 • paranoja alkoholowa (zespół Otella) – to inaczej urojenia, choroba zazdrości objawiająca się całkowicie nieprawdziwymi i niepodlegającymi korygowaniu przekonaniami. Najczęściej ten przypadek dotyka mężczyzn, którzy obsesyjnie podejrzewają swoje partnerki o niewierność;
 • zespół amnestyczny – zespół Korsakowa i encefalopatia Wernickego – to głębokie upośledzenie pamięci świeżej, a więc problemy z zapamiętywaniem, zaburzenia poczucia czasu, braki w pamięci często wypełniane są fałszywymi treściami (konfabulacjami), a wspomnienia mieszają się z teraźniejszością;
 • depresja – objawia się obniżeniem nastroju, poczuciem smutku, przygnębienia i pesymizmu, utratę zainteresowań, odczuwaniem radości, mniejszą energią, utrata wiary w siebie, problemami z pamięcią i koncentracją, częstym rozmyślaniem o śmierci i samobójstwie, zmniejszeniem lub zwiększeniem apetytu itp.

Sfera społeczna i zawodowa

Skutki alkoholizmu widoczne są także w sferze rodzinnej i zawodowej. Utrata kontroli nad własnym życiem sprawia, że alkoholik rezygnuje ze świadomego i racjonalnego podejmowania codziennych decyzji. Zdaje się na przypadek. Konsekwencją są: utrata bliskości z członkami rodziny, kłótnie, nieporozumienia, rozpad związku, rozwód, utrata więzi z dziećmi, a często również odebranie przez sąd prawa do ich wychowywania. Podobnie dzieje się w kontaktach z przyjaciółmi i znajomymi. Alkoholik nie jest osobą mile widzianą – towarzystwo zaczyna więc go unikać, a on – otoczenia.

W sferze zawodowej skutki alkoholizmu to najczęściej:

 • utrata zaufania ze strony pracodawcy,
 • pojawiają się spóźnienia i nieobecności oraz drobne potknięcia w podejmowanych decyzjach,
 • konsekwencją jest utrata pracy

Nierzadko też do skutków społecznych alkoholizmu zalicza się konflikty z prawem (np. przypadkowe bójki spory w miejscach publicznych), problemy finansowe (pożyczania środków na życie, długi, egzekucje komornicze i sądowe nakazy zapłaty).

Inne konsekwencje picia

Alkoholizm według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zajmuje 3 miejsce wśród czynników, które zagrażają zdrowiu populacji. Alkohol osłabia układ odpornościowy (immunologiczny) i jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych. Alkoholicy częściej doznają też różnych urazów.
Nadmierne spożywanie substancji psychoaktywnej doprowadzić może także do zatrucia alkoholowego. Oznacza to, że w zbyt krótkim czasie została wypita zbyt duża dawka alkoholu, która może doprowadzić do utraty przytomności. Pojawiają się wówczas:

 • silne wymioty,
 • zamroczenie,
 • dezorientacja,
 • drgawki.

Jeśli taka osoba straciła przytomność, to wówczas objawem zatrucia alkoholowego jest m.in. płytki oddech i niska temperatura ciała (hipotermia). Mogą pojawić się także wymioty, a zadławienie się lub uduszenie podczas nich to częsta przyczyna śmierci u alkoholików. W najgorszych przypadkach pojawiają się także napady padaczkowe i śpiączka.

Nadużywanie alkoholu to dążenie do autodestrukcji. Skutki alkoholizmu przekładają się na codzienne funkcjonowanie. Oprócz wyniszczania organizmu kończy się to zazwyczaj również zniszczeniem więzi z najbliższymi osobami. Alkoholicy też krócej żyją – nie tylko z powodu pogarszającego się zdrowia, ale także w wyniku popełnianych samobójstw, do których mają większą skłonność niż osoby niepijące.

Więcej:

 

Artykuły o alkoholizmie na naszym blogu

Więcej artykułów można znaleźć na naszym blogu

 Autor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2017-03-17 | Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2019