Miesiąc pobytu gratis zadzwoń i poznaj szczegóły!
Do końca miesiąca lub do wyczerpania miejsc

WspółuzależnienieGdy najbliższa osoba popada w nałóg…

Współuzależnienie to zjawisko, które jeszcze kilkanaście lat temu było traktowane po macoszemu, jednak od jest ono istotnym problemem społecznym. Za osoby borykające się z tym problemem uważa się przede wszystkim współmałżonków czy partnerów życiowych osób pogrążonych w nałogu, w dalszej kolejności – członków ich najbliższych rodzin.

Ludzie pozostający w bliskich relacjach z uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, podświadomie pragnąc za wszelka cenę pomóc tkwiącym w nałogu bliskim, nierzadko rezygnują ze swoich pragnień i potrzeb i zatracają tym samym poczucie własnej wartości. W wyniku tego, sami zaczynają być współuzależnieni. Długotrwałe tkwienie w takiej sytuacji powoduje uruchomienie destrukcyjnych mechanizmów obronnych, które w dużym stopniu wpływają na utratę komfortu psychicznego oraz poczucia bezpieczeństwa w wielu sferach życia. Osoby współuzależnione ukrywają nałogi bliskich przed otoczeniem, nierzadko przejmują na siebie ich obowiązki domowe, a także usiłują wziąć odpowiedzialność za konsekwencje partnera czy współmałżonka, np. spłacając zaciągnięte długi czy prosząc o zwolnienia lekarskie, aby usprawiedliwiać nieobecność partnera w pracy. Tkwienie w takiej pułapce, jaką jest współuzależnienie, prowadzi do znacznego obniżenia jakości życia, stopniowej utraty poczucia własnej wartości, a w konsekwencji, zwiększa ryzyko wystąpienia schorzeń takich jak nerwice czy depresje.


Profesjonalna terapia współuzależnienia w klinice Oaza

Razem pożegnajcie współuzależnienie

Psychoterapeuci z Ośrodka OAZA oferują uzależnionym oraz ich bliskim, którzy dotknięci są zjawiskiem współuzależnienia, kompleksowe podejście do walki z nałogiem, jak i jego skutkami w środowisku rodzinnym oraz społecznym. Równolegle do terapii odwykowej współmałżonka czy partnera, ma miejsce psychoterapia osoby dotkniętej problemem współuzależnienia. Nasi doświadczeni terapeuci podkreślają, że istotnym czynnikiem w procesie leczenia współuzależnienia jest odbudowa zaufania – tak do samego siebie, jak i w relacjach międzyludzkich, w tym w także z partnerem. Dzięki leczeniu nasi pacjenci odzyskują wiarę w siebie oraz potencjał, wracającego do zdrowia i walczącego z nałogiem, współpartnera, zapewniając mu tym samym motywację do dalszych starań. Naturalną konsekwencją brania czynnego udziału w terapii jest odzyskanie dawnej radości życia oraz wiary we własne siły – tak, by współuzależnienie stało się już tylko przeszłością.


  Skontaktuj się z Nami

  A dostaniesz odpowiedź najszybciej jak to jest możliwe


  Opinie Klientów

  Profesjonalna kadra dbała o mój stan 24 godzina dobę mimo bardzo ciężkich początków nigdy nie byłem...


  Wojtek
  Gwiazdka z oceną

  Polecam bardzo! Dzięki oazie odzyskałam życie. Świetni terapeuci, terapia bardzo skuteczna dla ludzi...


  Weronika
  Gwiazdka z oceną

  W leczeniu alkoholizmu i ostatecznej wygranej z nim walce pomogła mi Oaza, terapia sprawiła, że stanęłam...


  Kaya
  Gwiazdka z oceną

  Dla mnie to co pozwoliła mi zrozumieć Oaza wraz z tym co mi przekazała do walki z moją choroba czyli...


  Paweł
  Gwiazdka z oceną

  Z całego serca dziękuję właścicielom ośrodka Oaza oraz jego pracownikom. Profesjonalne podejście ze...


  Zofia
  Gwiazdka z oceną

  Dzięki przede wszystkim wiedzy przekazywanej przez kadrę terapeutyczna, która swoją troską oraz...


  Przemysław
  Gwiazdka z oceną

  Ja kierowałem się opiniami przy wyborze tego ośrodka i nie żałuję. Ukończyłem terapię kilka miesięcy...


  Paweł
  Gwiazdka z oceną

  Uważamy, że terapeuci pokazali mu, jak może wyglądać normalne, trzeźwe życie. I przede wszystkim...


  Mariola
  Gwiazdka z oceną

  Jak rozpoznać współuzależnienie?

  Ogromny stres jest jednym z nieodłącznych elementów życia z osobą uzależnioną. Codzienność pozostałych członków rodziny polega bowiem zazwyczaj na rozpaczliwym utrzymywaniu pozorów stabilnego i spokojnego funkcjonowania w oczach przyjaciół czy społeczeństwa. Zmagający się z objawami swojej choroby nałogowiec pozostaje przy tym nieustannym prowodyrem trudnych sytuacji, których rozwiązaniem zajmuje się współuzależniony partner, poświęcając na to coraz większą część swojej codzienności.

  Efektem takiej tendencji jest stan przytłaczającego wręcz zmęczenia i przygnębienia. Osoby współuzależnione zaniedbują siebie i pogrążają się w wyrzutach sumienia, nierzadko czując odpowiedzialność za nałogowe epizody partnera. Częstym objawem wśród członków rodziny jest rezygnacja z jakiejkolwiek decyzyjności w życiu – biernie przystosowują się oni do trudnej sytuacji i funkcjonują z myślą o tym, by jak najefektywniej zapobiegać lub rozładowywać destruktywne tendencje uzależnionego. Profilaktyka takich tendencji jest kłopotliwa. Bliscy trwają zazwyczaj w przekonaniu, że nałóg jest tylko przejściowym problemem.


  Jakie są najczęstsze objawy uzależnienia od hazardu?

  Jak wygląda terapia osób współuzależnionych?

  Najważniejszym zadaniem osoby, która przejawia objawy współuzależnienia, jest skierowanie uwagi na własne dobro. Terapeuta nakierowuje członka rodziny na odpowiednie przemyślenia. Zachęca do przywoływania trudnych sytuacji będących przykładami różnych toksycznych mechanizmów i manipulacji stosowanych w codziennym życiu. Wyjaśnia, że poczucie winy za uzależnienie ukochanego jest kompletnie nieuzasadnione. Spotkanie w ostatecznym rozrachunku zmierza do rozpoznania poczucia własnej wartości przez współuzależnionych, a także zwrócenia uwagi na własne potrzeby i aspiracje.


  Jak zmieniają się relacje w rodzinie po terapii współuzależnienia?

  Przepracowanie traum wraz ze specjalistą przynosi zazwyczaj bardzo dobre rezultaty. Współuzależnieni członkowie rodziny uczą się twardej miłości – kierują się dobrem ukochanych osób, ale też odpowiedzialnie wyznaczają im granice. Wzajemny szacunek i zrozumienie przekładają się na możliwość pokojowego współistnienia. Występuje znacznie mniej trudnych sytuacji rodzinnych, a wiedza z dziedziny profilaktyki i objawów uzależnień zapobiega rozwojowi nowych nałogów lub powrotom do starych.

  W ostatecznym rozrachunku efektem terapii jest znaczna poprawa jakości życia w rodzinie. Interakcje pomiędzy poszczególnymi jej członkami przestają mieć toksyczne lub destruktywne podteksty. Osoby przejawiające objawy współuzależnienia uczą się zapobiegać trudnym sytuacjom poprzez rozmowę i wzajemne rozpoznawanie swoich potrzeb. Dzięki temu w codziennym życiu odczuwają znacznie mniej stresu i napięcia.


  Profesjonalna terapia współuzależnienia w klinice Oaza

  Zachęcamy do kontaktu z naszym ośrodkiem w przypadku rozpoznania u siebie jakichkolwiek objawów współuzależnienia. Taki stan może dotyczyć nie tylko członków rodziny, lecz także przyjaciół osoby w nałogu. Pomożemy w przepracowaniu trudnych sytuacji i przekażemy wartościową wiedzę na temat profilaktyki uzależnień.


  Profesjonalna terapia współuzależnienia w klinice Oaza