Klinika Ośrodek Oaza jest placówką medyczną, w której program terapeutyczny spełnia zarówno standardy krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego przyjmujemy naszych pacjentów na okres minimum od 8 do 12 tygodni.

Ośrodek zatrudni certyfikowanego lub w trakcie certyfikacji terapeutę.

Wizyty pacjenów w innych ośrodkach

Ośrodek Oaza w ramach poszerzenia oferty terapeutycznej, zwiększenia skuteczności oddziaływań , współpracuje również z innymi placówkami odwykowymi . W trakcie 8 tygodniowego pobytu nasi pacjenci mają okazję wziąć udział w sympozjach, warsztatach, zjazdach absolwentów innych ośrodków leczenia uzależnień.

Mają tam okazję usłyszeć świadectwa osób z długim stażem trzeźwienia, dzielić się doświadczeniami , ale także poszerzać swoją wiedzę i nabywać umiejętności niezbędne do trzeźwienia. Częstą formą pracy na tych spotkaniach są treningi zachowań konstruktywnych. Takie czynniki jak relacje z otoczeniem, system wsparcia, środowisko pracy, poziom stresu i poziom umiejętności pozwalających na radzenie sobie w trudnych sytuacjach typu asertywne odmawianie przyjęcia środka zmieniającego świadomość, wydaje się pełnić kluczową rolę w procesie zdrowienia . Treningi dają możliwość pracy nad tymi czynnikami. Nie należy również zapominać, że przebywanie wśród dużej grupy ludzi z tym samym problemem odgrywa ważną rolę w budowaniu tożsamości osoby uzależnionej. Pacjent doświadcza że nie jest sam w swojej chorobie dzięki czynnikowi identyfikacji.

Ośrodek OazaAutor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2015-04-21 | Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2017
Z tej kategorii mogą
Cię zainteresować również: