Klinika Ośrodek Oaza jest placówką medyczną, w której program terapeutyczny spełnia zarówno standardy krajowe, jak i międzynarodowe, dlatego przyjmujemy naszych pacjentów na okres minimum od 8 do 12 tygodni.

Zaburzenia adaptacyjne – problem w różnym wieku

Często słyszymy lub powtarzamy: „Co nas nie zabije, to nas wzmocni”, kiedy nagle doświadczamy po raz pierwszy jakiejś trudnej sytuacji życiowej. Stykamy się z nimi praktycznie codziennie, jednak nie zawsze wówczas dobrze sobie radzimy. Każdy człowiek czuje się mniej komfortowo w nowych, nieznanych okolicznościach. To właśnie zaburzenia adaptacyjne, które mogą uaktywniać się wskutek różnych zmian życiowych, stresującego wydarzenia, utrudniają efektywne działanie. Oznaczają subiektywny dyskomfort i zaburzenia emocjonalne, które przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu.

Porozmawiajmy – Zadzwoń do nas

Gdy życie zaskakuje…

Na zaburzenia adaptacyjne wpływ mogą mieć:

 • śmierć bliskiej osoby,
 • żałoba,
 • rozwód,
 • separacja,
 • ciąża,
 • rodzicielstwo,
 • długotrwała rozłąka,
 • utrata pracy,
 • kłopoty finansowe,
 • przejście na emeryturę,
 • pójście do szkoły, do nowej pracy,
 • poważna choroba np. nowotwór,
 • wypadek samochodowy,
 • pożar,
 • migracja,
 • status uchodźcy.

Te i wiele innych trudnych wyzwań życiowych może destabilizować dotychczasowy system wartości człowieka, wpłynąć na kryzys rozwojowy lub przeciwnie – na jego rozwój osobisty.

Każdy reaguje inaczej

Zaburzeń adaptacyjnych doświadczają wszyscy – zarówno dzieci, jak i dorośli. Mają one jednak dla nich zawsze inny, indywidualny wymiar oraz ciężar. Każdy człowiek radzi sobie z takim stresorami na swój sposób, potrafiąc robić to szybciej, wolniej, lepiej lub gorzej. Odnalezienie się w nowych warunkach życiowych to nie lada wyzwanie. Wszystko zależy bowiem od progu tolerancji na stres, frustrację oraz stopnia wrażliwości emocjonalnej. Problem zaburzeń adaptacyjnych może objawiać się:

 • wybuchem gniewu,
 • drażliwością,
 • podenerwowaniem,
 • zamartwianiem się,
 • popadaniem w nastrój depresyjny,
 • odczuwaniem lęku i niepokoju,
 • poczuciem bezradności,
 • napięciem psychicznym,
 • skłonnościami do dramatyzowania i wyolbrzymiania problemu,
 •  przygnębieniem lub smutkiem,
 • spadkiem apetytu,
 • problemami ze snem, bezsennością,
 •  przewlekłym stresem,
 • problemami z radzeniem sobie z codziennymi obowiązkami.

W przypadku młodzieży zazwyczaj przekłada się to na zaburzenia zachowania, czyli np. na agresywne zachowania (awantury, bójki itd.), wagary, kradzieże. Z kolei u młodszych dzieci może wywoływać stan tzw. regresji, obejmującej m.in. moczenie się w nocy czy ssanie kciuka.

Gdy silny stres nie ustępuje…

Zaburzenia adaptacyjne rozwijają się w ciągu miesiąca od zaistnienia czynnika stresowego i powinny ustąpić naturalnie w ciągu kolejnego półrocza. Gdy jednak trwają dłużej, wówczas warto pomyśleć o pomocy psychologicznej. Specjalista – psycholog lub psychiatra – zdiagnozuje, czy jest to przedłużona reakcja depresyjna. Jeśli tak, najlepszym rozwiązaniem jest psychoterapia podtrzymująca i leczenie farmakologiczne (leki przeciwdepresyjne lub przeciwlękowe). Celem jest stabilizacja nastroju, a następnie stopniowa akceptacja nowej sytuacji, w jakiej znalazł się pacjent.
Zaburzeniom adaptacyjnym nie da się całkowicie zapobiec. Trzeba sobie po prostu radzić ze stresującymi sytuacjami – znaleźć własne metody na rozładowanie napięcia i stresu.Autor: Kadra Oaza | Opublikowano: 2018-10-05 | Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2019